„Inimesed riskivad vaatamata sellele, et kulu põletamine võib vaid loetud sekunditega väljuda kontrolli alt“, sõnas ELL Lõuna-Eesti piirkonnajuht Kerli Kurvits, kes on loomakliinikus töötades kokku puutunud ka nö „põlema süüdatud“ loomadega. „Kahjuks neid enamasti aidata ei saa.“

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja selle seadusepügala eiramine toob kaasa rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 1200 euro ulatuses ning juriidilisele isikule kuni 3200 euro ulatuses.

Lõkkeid on lubatud teha kindlaks määratud kohtades, kuid pahatihti võib just prahihunnikutest leida magavaid siile, pisinärilisi, roomajaid, kahepaikseid ja linnupesi. Seetõttu koputab Eestimaa Loomakaitse Liit inimeste südametunnistusele ja manitseb, et enne lõkke süütamist ikka veendutaks, et seal poleks loomi, linde ja teisi metsaasukaid.

Vähetähtis ei ole ka prügilõkete suitsugaasides sisalduvate mürkainete mõju keskkonnale ja meie endi tervisele. Seega tuletab ELL kõigile meelde, et koduaias tehtavas lõkkes võib põletada vaid immutamata puitu või kiletamata pappi ja paberit. Muu prügi tuleks sorteerida ning viia selleks ettenähtud konteinerisse või jäätmejaama.