Maailmas laialt kasutatud ratsutamise simulaator asub hetkel Lätis, see on Baltimaade ainuke ja meil on võimalus see siia tuua. Mehaaniline hobune, millega saab harjutada igal oskustasemel ning sõidustiilis, on hea vahend nii kogenud ratsasportlastele, alustavatele huvilistele kui ka teraapia eesmärgil liikumiseks või kukkumisest taastumiseks.

Kauaaegse treeneri ja koolisõidukohtuniku Annike Lavingu sõnul on ratsutamine väga tehniline spordiala, mis eeldab ülipeent kehalist tunnetust ja tugevat koordinatsiooni. „Mehaaniline hobune avab tippsportlastele võimaluse saada detailset infot oma istaku ja kehahoiu kohta ning lihvida detaile, mis võistlustel kuldmedaleid määravaid. Algajad seevastu saavad kogemuse veatult liikuva ideaalse hobusega ning kätte selle õige tunde, mida sujuval liikumisel, harjutustel ja hüpetel vaja on. Simulaatoriga saab lahendada ka murekohti, mis näiteks kontoritööst põhjustatud lihaste sundasendiga kaasnevad,“ kirjeldas Laving mehaanilise hobuse võimalusi.

Hobusimulaator

Hobusimulaatori Eestisse toomise algatanud Kersti Tael sõnab, et Eesti ratsaspordi ringkond üha laieneb ning huvi ka väga kõrgel tasemel ratsutamisega tegeleda on Eestis tugev. „Möödunud aastal tehti ratsaspordis ajalugu, kui Dina Ellermann esmakordselt Eesti esindajana olümpiale jõudis. See andis väga paljudele sportlastele innustust ja tõi uusi huvilisi alale juurde. Eestis on juba väga hea tallide võrgustik, kogenud treenerid ning platvorm teooriakoolitusteks. Hobusimulaator viiks ratsaõppe Eestis uuele tasemele ja aitaks igal tasemel sõitjaid,“ rääkis Tael.

Ratsutamise simulaator liigub nagu päris hobune, teeb kõiki hobuse liikumisi ja hüppeid, aga annab ka ratsutaja iga liigutuse ja tasakaalu kohta tagasisidet. Reageerib õigetele juhtimise võtetele ja osutab vigadele, mis päris hobuse seljas võivad takistuseks saada.

Hobusimulaatori Eestisse toomist saab igaüks toetada Hooandja veebikeskkonna kaudu kuni 14. juulini. Projekti õnnestumiseks on vaja koguda vähemalt 25 000 eurot.