„Eutanaasia otsus tehti tuginedes ülemaailmsele hinnangule jätkuva ohu kohta inimeste julgeolekule,“ ütles Norra kalandusjuht Frank Bakke-Jensen oma avalduses.

„Oleme hoolikalt uurinud kõiki võimalikke lahendusi. Otsustasime, et me ei saa ühegi olemasoleva vahendiga tagada looma heaolu,“ rääkis ta.

Ametnikud olid varemgi öelnud, et nad kaaluvad eutanaasiat, kuna korduvad üleskutsed avalikkusele hoida distantsi 600-kilose emase morsaga olid osutunud asjatuks.

Enne Norra pealinna jõudmist liikus tavaliselt Arktika vetes elutsev loom Suurbritannia, Hollandi, Taani ja Rootsi ranniku lähedastes vetes. Enamiku ajast veetis ta söögiks kala püüdes ja parte jälitades. Tema hingele jäid ka mõned lõhutud paadid.

Vaatamata kalandusametnike hoiatustele ei jätnud inimesed Freyat rahule ning püüdsid iga hinna eest teda pildistada või muul moel talle ligineda. Viimaks läks see loomale maksma tema elu.