Metsloomaühingule teavitatakse suvel pea iga päev mõnest õuekassi kinnipüütud linnust Nende lindude suremus on kõrge, nad on tihti haavatud, väljakistud sulgedega ja vajavad pikka taastumisaega hoiukodus. Suuresti langevad saagiks linnupojad, kes enne lennuvõimestumist on aega veetmas maapinnal. Kui suur on selliste ohvrite koguarv, kui Metsloomaühinguni jõuab vaid murdosa abivajajatest?

Ornitoloog Marko Mägi on kirjutanud järgnevat: „Paraku leidub hulk kasside vabapidajaid, kelle lemmikutel on voli käia kus iganes ja millal iganes. Koju tulevad nad peamiselt vaid sööma ja magama.

Kui suurt mõju avaldavad kassid meie lähiümbruse loomastikule? Paljudel on oma lemmikust ilustatud ettekujutus. Need mõned koju tassitud hiired ja linnud ei saa ometi kuidagi mõjutada ei hiirte ega ka lindude arvukust, sest kassid on lahutamatu looduse osa ja nii on see alati olnud!

Selline mõttekäik on paraku vildakas. Esiteks pole tavalisel kassipidajal aimugi, kui palju murrab tema lemmik väljaspool kodu. Teiseks pole kassid oma praeguse arvukuse korral küll kuidagi looduse loomulik osa, vaid inimese tõttu ülemaailmseks nuhtluseks kujunenud probleem.“

Vähim, mida õuekassi omanik teha saab, on panna talle kellukesega kaelarihm (hind 3-10 eurot), mis takistab saagile vaikselt lähenemist ja nurjab küttimiskatsed. Kandjat ennast kellukese hääl enamasti ei häiri.

Kass ei kuulu tuppa mitte ainult liigirikkuse säilitamise pärast. Näiteks võib ta õues jääda auto alla, saada rebase eineks või sattuda koledasti kaklema mõne teise kassiga. Ka võib hoopiski juhtuda, et mõni inimene peab oma hoovi ilmunud armsat õuekassi üldsegi kodutuks ning võtab ta endale.

Ja viimaks: veterinaarseaduse kohaselt loetakse lahti pääsenud loomaks selline loom, kes viibib omaniku juuresolekuta väljaspool kodu territooriumit. Kui omanik ei korralda jooksus looma kinnipüüdmist, peab seda tegema kohalik omavalitsus. Tallinnas ja Tartus, aga ka mitmekümnes teistes kohalikus omavalitsuses on täiendavalt määrusega sätestatud, et kassi ja koera ei tohi lasta koduterritooriumilt järelvalveta välja.