Metsloomadega kokkupõrked sagenevad just sügisel, mil päevad muutuvad lühemaks ja hämaramaks ning liikluse tipptunnid langevad hämarikuperioodile nii hommikul kui õhtul. „Üha rohkem jääb metsloomi meie teeäärsete kaamerate vaatevälja ning paraku on rohkem ka loomadega seotud liiklusohtlikke olukordi ja õnnetusi,“ ütles Transpordiameti keskkonnakorralduse juht Villu Lükk.

Sügisel alustavad jahimehed peamiselt nädalavahetustel ka suurulukitele peetavate ühisjahtidega, mis ajab metsloomad liikvele ning nad võivad sattuda tavapärasest rohkem maanteedele.

Mitmel pool üle Eesti on tarastatud teelõikudel loodud metsloomadele teeületuskohad, mis on varustatud hoiatava märgistusega. Transpordiamet pani maanteede infotabloodele pimedal ajal teavituse „Ettevaatust metsloomad liikvel“.

Kose-Võõbu neljarajalisel teelõigul hoiatab liiklejaid metsloomade eest Eestis esimene suurulukite tuvastussüsteem. Sealsetel infotabloodel on pimedal ajal enne loomaületuskohti hoiatus „Märk vilgub = loom teel“. Kui suurulukite tuvastussüsteem on sisse lülitanud häire ja kiiruspiirangu märgid on vilkuma hakanud, tuleb kindlasti langetada kiirus vähemalt kehtestatud 70 kilomeetrini tunnis ning olla valmis peatumiseks ning ohutulede sisse lülitamiseks, kui loom on teel või tee ületamist alustamas.

Kiirusel 90 km/h lähituledega sõites ei ole võimalik reageerida teel seisvale põdrale. Lähitulede valgusvihk ulatub kuni 50 meetri kaugusele ning sõiduk läbib 90 km/h sõites selle vahemaa kahe sekundiga. Sekund on juhi reageerimisaeg ning järelejäänud ühest sekundist ei piisa avarii ära hoidmiseks.

„Metsloomadel on oma sisseharjunud rajad, mida nad meelsasti ei muuda. Seetõttu tuleb liiklusmärgi „Metsloomad teel!“ piirkonnas eriti ettevaatlik olla, järgida kiiruspiiranguid ning vajadusel ka kiirust maha võtta. Metsloomal on alati peatee,“ rõhutas Lükk.

Eesti riigiteedel registreeritakse aastas ligikaudu 6000 liiklusõnnetust metsloomadega. Nendes õnnetustes saab vigastada ca 20–30 inimest aastas. Viimastel aastatel on probleem pigem suurenenud, sest sõidukeid liigub Eesti teedel rohkem.

Transpordiameti nõuanded kokkupõrkeriski vähendamiseks:

 • Keskendu juhtimisele! Kui juhid, ära tegele telefoni ega teiste nutiseadmete kasutamisega. Jälgi maanteed ja selle ümbrust.

 • Vali ohutu kiirus! Vali ilmastiku- ja teeoludele vastav sõidukiirus. Loomad võivad olla aktiivsed ka halva ilmaga, eriti uduvihma ja kergema tuisu korral.

 • Jälgi liiklusmärki „Metsloomad teel“! Ole eriliselt tähelepanelik selle märgi piirkonnas, sest seal ületavad ulukid sagedamini teed. Samuti tasub valvsaks jääda ka mujal metsatukkade vahel ja põldude lähedal.

 • Ole tähelepanelik hämaral ajal, eriti päikesetõusu eel ja päikeseloojangu järel, mil metsloomadel on loomupäraselt kõrgem liikumisaktiivsus. Kui märkad silmapaari pimedas, aeglusta ja vajadusel jää seisma ning lülita ohutuled sisse.

 • Metsloom on ettearvamatu! Kui uluk on teel või tee ääres, võta hoog maha ja pane ohutuled peale. Ära pidurda järsult ega kaota kontrolli sõidu üle. Esimese looma järel võib tulla ka teine ja kolmas. Samuti võib teed ületanud loom viimasel hetkel tagasi pöörata. Ära anna signaali, sest see ehmatab looma ja paneb ta ettearvamatult liikuma.

 • Hoia pikivahet! See peab olema piisav, et vältida otsasõitu ees järsult pidurdavale autole, kui temale peaks loom ette hüppama.

 • Autotuled olgu alati puhtad, eriti pimedal ajal sõites.

 • Arvesta, et pimedas piiravad oluliselt vaateulatust vastutuleva auto tuled! Vajadusel vähenda kiirust.

Kui õnnetus on juhtunud:

 • Peatu ja lülita sisse ohu- ja ääretuled ning pane sõidukist väljudes selga ohutusvest.

 • Kui on inimkannatanuid, teata sellest hädaabi telefonil 112.

 • Kui hukkunud või viga on saanud suuruluk, teata sellest infotelefonile 1247.

 • Enne helistamist proovi tuvastada uluki liik ja määrata sündmuse toimumise võimalikult täpne asukoht, näiteks nutiseadme rakenduse Waze abil. Abiks on ka asukohale iseloomulike objektide kirjeldus, näiteks kilomeetripost või bussipeatus.

 • Mida täpsema info edastad, seda kergemini ja kiiremini saavad jahimehed reageerida olukorras, kus hukkunud uluk vajab teelt kiirelt eemaldamist.

 • Kui uluk läks omal jõul teest eemale, aga on ilmselt vigastatud, teata juhtunust samuti numbrile 1247, edastades võimalikult täpne asukoha kirjeldus