Sinikase sõnul õnnestus politseil eeluurimisega kindlaks teha, et 18-aastane Rando kohtles julmal viisil kolme erinevat looma ja kõikidel juhtudel lõppes see loomade surmaga.

Politsei lähtus oma tegevuses sotsiaalmeedia kaudu tulnud kahtlustest, et konkreetne isik võib loomi julmalt kohelda. "Selle pinnalt hakkasime vihjeid kontrollima ja kogusime kõikvõimalikel viisidel tõendeid," kommenteeris Sinikas.

Sinikase sõnul tegi politsei vihjete saamisest alates tõhusat tööd, mis aga avalikkusele välja ei paistnud, kuna politsei ei saanud oma tegevust kommenteerida, sest see oleks rikkunud erinevate tõendite kogumise.

Sinikas möönis, et üldjuhul jäävad taolised kuriteod karistuseta, sest pealtnägijate ning politseile teatamiste arv on väike.