Kokku uuriti nelja loomaomanike gruppi: koera-, kassi- ja linnupidajaid ning roomajate omanikke.

Teadlased selgitasid välja, et koeraomanike seas domineerisid eelkõige ekstraverdid. Koerainimesed mõistavad nalja, nad on rõõmsameelsed ja kerged suhtlejad, kellega on tore aega veeta. Tõepoolest, vaadates, kuidas koeraomanikud koos oma lemmikutega metsajooksu teevad, suvel rannas hullavad ja võtavad oma lemmiku kaasa kõikvõimalikele seikluslikele rännakutele, võib aru saada, miks neid aktiivseteks ja elurõõmsateks inimesteks peetakse. Koeraomanikud eristuvad teistest loomaomanike gruppidest ka kohusetundlikkuse poolest. Seegi on mõistetav, sest kutsu nõuab igal hommikul, et peremees ta jalutama viiks.

Teadlased usuvad, et koeraomanikud on sotsiaalsed ja aktiivsed suhtlejad, kes otsivad kaaslast, kellega oleks meeldiv aega veeta ning kes annaks põhjuse korteri nelja seina vahelt välja tulla.

Uuringus osalenud kassiomanikud kohusetundlikkusega küll ei hiilanud, ent neil domineerisid teised positiivsed omadused, näiteks loomingulisus, seiklushimu ja kuulamisoskus. Kassiinimesed on emotsionaalselt tundlikud, kuid nende seas on ka palju ärevikke ja neurootikuid.

Roomajate omanikud on võrreldud gruppidest kõige iseseisvamad, sõltumatumad, väiksema lähedusvajadusega ja mitte nii tähelepanu nõudvad kui koera- või kassiomanikud. Kahjuks ilmes, et roomajate omanike seas oli kõige rohkem neid, kellel puudus igasugune huumorimeel.

Linnuomanikud on sõbralikud ja väljendusrikkad inimesed, kes teavad, mida nad tahavad. Eriti iseteadvad ja domineerivad on just naissoost linnuomanikud.

Kokkuvõttes võib öelda, et loomad paljastavad nii mõndagi omaniku elustiili ja isiksuse kohta, sest tegelikult valib inimene endale lemmiku just nendesamade kriteeriumide põhjal. Energilised ja sotsiaalselt aktiivsed inimesed valivad looma, kellega tahabki sageli koduseinte vahelt välja saada. Seevastu kodulembesed, kes eelistavad matkamise või pikkade jalutuskäikude asemel hoopis diivanil raamatut lugeda, valivad looma, kes nõus rahulikult oma päevad inimese kõrval veetma. Aja jooksul võivad omanik ja lemmikloom kokku kasvada - üksteisega lihtsalt kohanetakse.

Allikas: www.onegreenplanet.org