Kas koer suhtub sinusse armastusega või kohtleb sind, kui täielikku võõrast, sõltub paljudest asjadest. Selgub, et tavaliselt otsustab koer juba esmakohtumisel, kes talle meeldib ja kes mitte.

Mille põhjal koer otsustab?

Sinu nägu

Kui inimene näeb teist inimest esimest korda, vaatab ta automaatselt inimese paremat näopoolt esimesena. Arvatakse, et see on nii, sest paremalt näopoolelt peegelduvad emotsioonid täpsemini ja rohkem kui vasakult näopoolelt. Parem näopool peegeldab paremini ka viha. Lincolni ülikooli teadlaste sõnul käituvad koerad samamoodi ja vaatavad ka esmalt inimese paremat näopoolt.

Sinu suhtlemisviis teiste inimestega

Inimesega näiteks tänaval juttu ajades jälgib ka koer teievahelist suhtlemist. Ta jälgib, kuidas te omavahel läbi saate, milline on teie suhtumine üksteisesse, millised on kehakeelemärgid ja käitumisjooned, mis teie vestlusest peegelduvad ja palju muudki.

Jaapanis asuva Kyoto ülikooli teadlased võrdlesid, kuidas reageerib koer inimestele, kes on nende omaniku vastu sõbralikud või hoopis tõredad. Katse nägi välja nii, et uuringus osalenud koeraomanikule anti karp, milles oli rull kleeplinti. Karbi avamisega koeraomanik üksi hakkama ei saanud, mistõttu saadeti katse käigus talle “appi” erinevaid inimesi. Mõni neist oli abivalmis, teised mitte. Oli ka neid, kes jäid ükskõikseks. Kui omanik oli karbi lahti saanud, andis iga “abiline” koerale maiuse. Katsest aga selgus, et koer ei tahtnud maiuspala vastu neilt, kes tema omanikku karbi avamisel ei aidanud või temasse tõredalt suhtusid.

Uuringu põhjal võib väita, et sotsialiseeritud koerad jälgivad omaniku, tema suhtlemisviisi ja suhtumist teistesse inimestesse. Sellest lähtuvalt kujuneb kiirelt ka nende arvamus. Samas töötab kogu asi ka vastupidi: kui omanik ise on kellegi suhtes tõre, võtab ka koer selle inimese suhtes kurja hoiaku.

Siiski usuvad teadlased, et koerad ei vali sedavõrd kergekäeliselt ja mustvalgelt oma lemmikinimesi välja. Kuna koer jälgib paljuski ka oma omaniku kehakeelt, siis ja tema suhtumist erinevatesse inimestesse, siis võtab ta hoiaku vastavalt sellele. Koer võib jääda ka neutraalsele seisukohale, olla pisut rõõmus, eemalehoidev või natukene tõre.

Kehakeel

Koera arvamus kujuneb ka sinu kehakeele kaudu. Palju sõltub sellest, kuidas sa koerale lähened ja millisel moel temaga käitud. Eotovosi ülikooli teadlased uurisid, kuidas reageerib koer, kui talle lähenes kord sõbralik, kord kurja olekuga võõras inimene. Katse tulemus ei olnud üllatav. Selgus, et suurem osa koertest olid sõbralike inimeste suhtes tolerantsed, kuid kurja olekuga inimese osas näitasid koerad välja ebakindlust, agressiivsust või proovisid seda inimest vältida.

Hääletoon

Ka hääletoon mängib väga olulist rolli. Suheldes koera või koera omanikuga sõbralikul hääletoonil, oled heas nimekirjas, aga kui karjud, siis ei ole sõbralikku vastuvõttu mõtet loota.

Sinule iseloomulik lõhn

On loomulik, et koer tunneb ära inimese, kellel on nii-öelda “kodu” lõhn või väga tuttav lõhn ja kes on tõenäoliselt pereliige. Emory ülikooli poolt tehtud uuring aga näitas, et koerad on sõbralikud ka nende inimeste suhtes, kes lõhnavad pereliikmetega sarnaselt. Isegi juhul, kui tegemist ei ole pereliikmega.

Kas su koer on parema- või vasakukäpaline

Adelaide’i ülikooli spetsialistide sõnul leidub tõendeid, et vasakukäpalised koerad on võõraste suhtes agressiivsemad ja paremakäpalised koerad on sõbralikumad. Arvatakse, et sama kehtib ka inimeste kohta, sest vasakukäelistel domineerib aju parem pool, mida seostatakse negatiivsete emotsioonidega.

Koera minevik

Koera suhtumisel erinevatesse inimestesse ja situatsioonidesse mängib väga suurt rolli ka varasemalt läbielatu, tema eelnevad kogemused ja kokkupuuted erinevate inimestega. Tähtis on ka see, kas koer on pärit varjupaigast, loomapoest või vastutustundlikult kasvatajalt, kes on teinud kutsikaga ära ka olulise sotsialiseerimistöö.

Kokkuvõttes võib öelda, et ilmselt on koerad palju targemad, kui me senini arvame. See, kas sa koerale meeldid või mitte, sõltub paljudest asjaoludest. Katseta erinevat suhtumist ja vaata, kas uuringute tulemused peavad paika.

Allikas: cuteness.com

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid