Ronk 22.09 - 22.10 (Kaalud)

Jõuline mustasulgne Ronk oma suure noka ja tugevate jalgadega on väga kohanemisvõimeline lind, kes saab igal pool hästi hakkama. Tavaliselt käivad nad kahe- või enamakaupa toitu otsimas ja jagavad isegi magamiskohta, seda vähemalt talvel. Indiaanlaste arvates kujutavad rongad looduse tasakaalustajaid, kuna nad söövad muuhulgas ka raipeid. Ronk on intelligentne ning võimeline liikuma kindlalt nii maas kui õhus.

Ronk kuulub õhu elemendi alla. Õhk on see, mis meid elus hoiab ja ümbritsevaga seob ning selle seotuse tõttu ongi Ronga märgi all sündinud lahked ja seltsivad inimesed.

Ronk kuulub liblika klanni ja selle klanni esindajad on pidevalt liikumises - mitte ainult kehaliselt, vaid ka vaimselt. Vaimne aktiivsus sünnitab huvitavaid ideid ja vestlusi, mistõttu need inimesed on mõjuvad ümbruskonnale virgutavalt. Kuna kõik peab olema pidevalt liikumises, kiirendavad nad meeleldi muutusi.

Läänest puhuvad tuuled toovad kaasa selginemise. Läänetuuled sümboliseerivad ka järelemõtlikkust ja puhkepeatust (lehtede langemine). Inimese ellu ülekantuna tähistavad need elu keskpaika - võib juba vahekokkuvõtteid teha ja küpselt elu üle järele mõelda.

Rongad panevad suurt rõhku rahumeelsele läbisaamisele teiste inimestega ja seetõttu on nad enamasti diplomaatiliselt osavad. Õiglustunne on neil hästi välja arenenud ning nende omaduste tõttu on Rongad head vahendajad tüliküsimustes ja keerulistes olukordades. Nad kaaluvad alati ka medali teist pool ja on väga kaalutlevad. See võib aga viia selleni, et Ronk ei suuda spontaanselt otsustada ja nii mõnigi soodne juhus kaob käest. Pealegi laseb Ronk end kergesti mõjutada. Rongad ei salli üksiolemist, nad tunnevad end hästi igasugustes rühmades ja ühendustes. Igasugust riidu ja vastuolu teistega püüavad nad igati vältida.

Rongad uurivad hoolikalt inimeste ja asjade esi- ja tagakülge, kuid kuidas need seest välja näevad, see neid eriti ei huvita.

Ronkadel on hea arusaamine ilust ja esteetikast ning sageli on nad kunstiliselt või musikaalselt andekad. Nad panevad ka suurt rõhku hoolitsetud ja elegantsele välimusele. Siin võib tekkida olukord, et Ronk pöörab liiga suurt tähelepanu välistele asjadele. Nad uurivad hoolikalt inimeste ja asjade esi- ja tagakülge, kuid kuidas need seest välja näevad, see neid eriti ei huvita.

Ronk vajab lähedasi suhteid ja õnne võtmeks on see, kui ta saab end pühendada partnerile. Veetleva ja vastutulelikuna ei valmista talle mingeid raskusi vastassugupoolt võrgutada, flirtimine kuulub Ronga lemmiktegevuste hulka. Üksielamine pole Ronga jaoks ja ta kannatab sügavalt, kui peab kaua üksi olema. Seepärast püüab ta partnerile eriti meeldida, teda hoida ja lahkarvamusi vältida. See ei tähenda siiski, et ta end täiesti partnerile allutaks. Ta teab, mida tahab, ja selleks võib mõnikord olla vaheldus ja lõbus seltskond.

Rongad on väga koostöövalmid ning ei hakka tööpostil kindlasti üksikvõitlejat mängima. Nende tasakaalukas loomus aitab kaasa hea ettevõttesisese kliima kujundamisele. Kuna Rongal on aimu kaunitest kunstidest, eelistab ta tegev olla just loomingulistel aladel. Selleks võib olla mood või kunst, kuid palju leidub Ronki ka arhitektide ja inseneride hulgas.

Rongal on kalduvus anduda naudingutele liiga intensiivselt ja sagedasti,tema nõrgaks kohaks on neerud, mis võivad muutustele tundlikult reageerida.

Rongal võib olla raske mõõtu pidada, eriti kui asi puudutab meeldivaid asju elus. Nii on tal kalduvus anduda naudingutele liiga intensiivselt ja sagedasti, mis võib tervist kahjustada. Ronga nõrgaks kohaks on neerud, mis võivad tundlikult reageerida. Rongad peaksid end mõõduka, ent korrapärase sporditegemisega vormis hoidma ja eriti seljapiirkonna tugevdamine aitab neil kehalist tasakaalu säilitada.

Juba väike Ronk oskab olla nii sarmikas, et ümbritsevad inimesed lihtsalt ära võlub. Ta naeratab ja saab, mida tahab. Kuna ka väike Ronk ei salli ebakõlasid, ei valmista ta oma vanematele ega õpetajatele mingeid raskusi.

Siiski on midagi, mis eelkõige väiksele Rongale raskusi valmistab - vastu võtta konkreetseid otsuseid. Tal kulub tükk aega, enne kui ka täiesti igapäevaste asjade puhul oma otsuse teeb. See võib vanemate närve süüa ja nii ongi teinekord parem, kui Rongale üldse valikuvõimalusi ei anta. Sellega ei tohiks muidugi liiale minna, kuna lõpuks peab laps õppima ka otsustama.

Sama kehtib ka Ronga vajaduse kohta kõigiga hästi läbi saada. Niisugune laps peab varem või hiljem õppima, et alati ei õnnestu kõige ja kõigiga arvestada, vaid tuleb leida oma seisukoht ja vajadused ning neid ka kaitsta.

Ronk ja Pistrik: Ronk ja Pistrik satuvad tihti vastuollu. Kooskõla ei saavutata kuigi kiiresti, sest Pistrikul puudub vastutulelikkus ja kompromissivalmidus. Kuna Ronk paneb suurt rõhku rahumeelsele kooselule, teeb just tema pidevalt järeleandmisi ja see viib kestva pingeseisundini.

Ronk ja Kobras: Ronk ja Kobras ei leia otsekohe palju ühiseid kokkupuutepunkte ja nii võib mööduda mõnda aega, enne, kui need kaks oma vastastikuse sümpaatia avastavad. Ronk armastab vaheldust ja mitmekülgseid elamusi, Kobras püsib aga meelsamini nelja seina vahel.

Ronk ja Hirv: Mõlemale märgile on tähtsad vaimsed ja seltskondlikud ettevõtmised. Nende kahe vahekorras ei saa igavus tärgatagi. Mõlema suur ettevõtlikkus ja tegutsemisrõõm võivad pigem põhjustada ajapuudusest tuleneva stressi, kuid sellises elus tunnevad nii Hirv kui Ronk end suurepäraselt.

Ronk ja Rähn: Vastandid tõmbuvad - see tarkus iseloomustab ka Ronga ja Rähni suhet. Kuid kas nad saavad ka teineteisega hästi hakkama? Kohe kindlasti mitte. Harmoonilise suhte tekkimiseks läheb tarvis palju head tahet ja aega.

Ronk ja Lõhe: Ronga ja Lõhe suhe võib kujuneda paljutõotavaks. Ronk saab - kui tal selleks soovi on - toetuda tugevale Lõhele ning Lõhe võib vaimustuda Ronga seltskondlikkusest ja kultiveeritud elustiilist. See vahekord kulgeb nagu õlitatult.

Ronka ja Karu: Karul on mõõdukas temperament ja ta armastab kindlaid mängureegleid. On tõenäoline, et see piirab liialt Ronga kalduvusi ja huve. Peab ju Ronk lugu liikumisest ja muutustest ja ilusatest asjadest. Arusaamatused on seega ette määratud.

Ronk ja Ronk: Kaks Ronka lendavad sõna otseses mõttes teineteise poole. Kuna need kaks on niiöelda ühtmoodi kootud, rahuldavad nad teineteise vajadusi peaaegu automaatselt. Lonkama võib see suhe hakata tunnete sügavuse poolest.

Ronk ja Madu: Ronk hoolitseb alati hea läbisaamise eest ja võib seetõttu kord üht, kord teist seisukohta kaitsta. Maol on aga kalduvus oma arvamusest kinni hoida. See on pinnaseks hõõrumise tekkele. Lisaks meeldib Maole tungida sügavale partneri psüühikasse - sügavamale, kui Rongale meeldib.

Ronk ja Öökull: Ronk ja Öökull mõistavad teineteist hästi ja on mitmeid paljutõotavaid lähtekohti, mis lubavad harmoonilise vahekorra teket. Eriti meeldib Öökullile Ronga diplomaatiline osavus ja sallivus, mida Ronk ka partneri juures otsib.

Ronk ja Hani: Ronga ja Hane iseloomud erinevad täielikult. Ronga ellusuhtumisele omast kergust ei mõista Hani üldse. Tema eluviis on range, karske ja tõsine. Siiski oleks tal Ronga liikuvusest nii mõndagi õppida ning Rongale oleks heaks eeskujuks Hane keskendumisvõime ja järjekindlus.

Ronk ja Saarmas: Nende kahe märgi võnkesagedus langeb ühte. Idealistlik ja ideederikas Saarmas võib anda selliseid impulsse, mida Ronk just on igatsenud. Saarmas aga leiab Ronga näol partneri, kes vaimustub tema plaanidest ning teostab neid.

Ronk ja Hunt: Ronk ja Hunt peavad parajalt hoogu võtma, enne kui nad teineteist mõistma hakkavad - kui nad nii kaugele üldse jõuavad. Suurim probleem on selles, et Ronk näib kohati ilma sügavate tunneteta olevat, mille peale Hunt sukeldub oma unistuste maailma.