Eelmise nädala lõpus tekitas inimestes suurt muret Rakvere varjupaiga sulgemine. Ka loomakaitse selts sai sellega seoses mitmeid murelikke kirju. Rakvere oli senini kuulunud nende eeskujulike omavalituste hulka, kellel on enda territooriumil lemmikloomade varjupaik ja leping teenuspakkujaga, kelle tegevus oli läbipaistev ning lähtus oma tegevuses loomade heaolust ja kõigist nõuetest. Eelmisel nädalal varjupaik suleti ja jäi selgusetuks, mis saab hulkuvatest loomadest, kust peaksid vallaelanikud oma kaduma läinud lemmikut otsima.

Selts pöördus valla poole, et uurida, kuidas nad plaanivad täita seadusejärgset kohustust korraldada hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist ning korjuste hävitamist oma territooriumil.

Lisaks muutis Rakvere aprilli lõpus koerte ja kasside pidamise eeskirja, mis paneb edaspidi hulkuva looma söötjale ja samalajal ajutiselt oma territooriumil või ühiskasutatavates ruumides hoidjale loomapidaja kohustused ja vastutuse. Hulkuva looma eest hoolitsejale lemmikloomapidaja kohustuste ja vastutuse panek piirab seltsi hinnangul õigusvastaselt tema omandipõhiõigust ja üldist vabaduspõhiõigust. Samuti võib see jätta looma abitusse seisundisse, mis on loomakaitseseaduse kohaselt lubamatu. Oleme varasemalt korduvalt ka õiguskantsleri abiga omavalituste tähelepanu sellele juhtinud.

"Töötame igapäev selle nimel, et vähendada hulkuvate loomade arvu ja tagada kõikide loomade heaolu, olenemata sellest, kas nende heaolu on kellelegi kasulik. Juhime tihti omavalituste tähelepanu loomadega seotud probleemidele ja anname nende parandamiseks nõu," lisab selts sotsiaalmeedia postituses.