Postituse kommentaarides leidub ka kommentaar, mille kohasel on kellegi koduhoovi Kuressaares tulnud roheliseks võõbatud siil.

Hea lugeja, kui tead, kes võib sellise asja taga olla, siis anna sellest kindlasti teada.