MTÜ Loomus teatab, et Euroopa karusloomafarmides on koroonaviirus levinud mitmes riigis. Hollandis on viirus tuvastatud juba 36 farmis ja tapetud üle 1,6 miljoni mingi. Taanis on nakatunud loomi leitud kolmes farmis ning tapetud üle 20 000 mingi. Hispaanias on viirus tuvastatud ühes farmis ja hukatud minkide arv läheneb sajale tuhandele. USA farmides, kus koroonaviirus tuvastati, on ka töötajad andnud positiivse koroonaproovi.

Veel ei ole täpselt teada, kas ja kuidas viirus loomade ja inimeste vahel levib. Praeguste andmete põhjal on risk, et loomad inimesi koroonaviirusega nakatavad, ilmselt madal, ent täpsemate tulemuste saamiseks tuleb koguda rohkem informatsiooni.

Kui sa pole veel andnud oma allkirja Loomuse rahvusvahelisele petitsioonile sulgeda karusloomafarmid, kuid soovib seda teha, siis võimalus on siin http://bit.ly/EndFurFarminginEstonia