Habekotkas ei sekku murdmisprotsessi ja laseb hundil suurema töö ära teha ning kütitud jahisaagist esmalt kõhu täis süüa. Siis saabub tema kord pidusööki nautida.