Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhatuse liige Regly Johanson ütles, et tänane „End of the Cage Age'i" allkirjade üleandmine on 1,4 miljoni eurooplase suure saavutuse tipphetk - nad ühendasid jõud, et kutsuda Euroopa Liitu üles lõpetama farmiloomade julma puuridesse vangistamist.

„Tegemist on ühe tähtsaima päevaga farmiloomade ajaloos. Algatuse suur avalik toetus kinnitab Euroopa Liidu kodanike ülekaalukat huvi loomade heaolu vastu," sõnas Johanson. „Nüüd peab Euroopa Komisjon neid kuulda võtma ja esitama seadusettepanekud, millega lõpetatakse Euroopa Liidus loomade kasvatamine puurides. Puurid on julmad ja täiesti ebavajalikud."

Kodanikualgatuse „End of the Cage Age" eesmärk on lõpetada farmiloomade pidamine puurides Euroopa Liidus. Üle Euroopa on vangistatud puuridesse enam kui 300 miljonit siga, kana, küülikut, parti, vutti ja vasikat. Suur osa neist puuridest on sisustamata ja kitsad, mistõttu ei saa loomad vabalt liikuda.

Uue etapi kirjutamine farmiloomade ajaloos on olnud suur koostöö. Loomus ühendas jõu 170 MTÜ-ga üle Euroopa. Keskkonna-, tarbijaõiguste ja loomakaitserühmitused moodustasid laiapõhjalise liidu, et kaasata kodanikke kõikjalt üle Euroopa.

„Oleme ületanud farmiloomade ajaloo suurima poliitilise algatuse finišijoone. Oleme ühise saavutuse üle väga uhked," rääkis Johanson. „Kõigist loomi piiravatest vahenditest on puur üks õudsemaid. On tagumine aeg, et Euroopa Komisjon liiguks sellise julmuse juurest suure sammu edasi ja vabastaks farmiloomad trellide tagant. Puurielu ei ole mingi elu."

Euroopa kodanikualgatus „End of the Cage Age" sai alguse 11. septembril 2018. aastal ja lõppes täpselt aasta hiljem, olles kogunud üle 1,6 miljoni allkirja. Pärast kohustuslikku allkirjade kontrollimist ületas algatusega kogutud allkirjade arv nõutud 1 miljoni allkirja piiri: üle kogu Euroopa koguti 1 397 113 kehtivat allkirja. Lisaks ületati minimaalse allkirjade arvu nõue 18 liikmesriigis. Kõige aktiivsemad loomade eest seisjad olid sakslased 474753 allkirjaga.