26 eraldi reservuaaris kasvatatud imetajat päästeti lahti Sydneyst põhjapool Barrington Topsis. Üksikud vabas looduses elavad isendid on säilinud Tasmaania saarel, kuid nende populatsioon on pidevalt kahanenud.

Kukkurkuradite välja suremise põhjuseks on mitu halba asjaolu. Peamiselt arvatakse nad olevat hukkunud dingode tõttu, ent ka inimese käsi on loomade väljasuremise puhul mängus olnud: nimelt peeti kukkurkuraditele jahti, kuna neid arvati ohustatavat kariloomi. Tänaseks on eksperdid väitnud, et farmeritel pole põhjust muretseda.

Reservuaaris on ootel veel 40 kukkurkuradit, keda on plaanis loodusesse lasta järgneva kahe aasta jooksul.