Uurimistöö juht Mikel Delgado selgitas, et loomaomanikke uuriti viiest psühholoogilisest omadusest lähtuvalt: avatus, ratsionaalsus, ekstravertsus, kaastunne ja närvilisus. Selgus, et need, kes eelistasid kasse, kaldusid olema avatumad ja närvilisemad. Kassiarmastajate hulgas oli ka rohkem naisi.

Koeraarmastajad seevastu paistsid silma armastusväärsuse ja suurema vajadusega ennast väljendada, samas esines nende hulgas rohkem nartsissismi.

Delgado rõhutas, et tulemusi ei saa siiski lõplikult üldistada, kuna koeri, kasse ja inimesi on väga erinevaid, niisamuti erinevad ka põhjused, miks loom üldse perre võeti. Järgmisena on tal kavas ette võtta uurimistöö loomaarmastajate ja loomade suhtes ükskõiksete inimeste psühholoogilistest erinevustest.

Allikas: El Confidencial