Põllumajandus- ja toiduameti lääne regiooni juhataja asetäitja Terje Operi sõnul võttis amet täna Koluvere külas loomaomanikult kokku ära kaks pulli, seitse lehma ja viis vasikat. „Loomad transporditakse teise loomapidamiskohta, kus nendele tagatakse vajalikud tingimused,“ kinnitas Oper.

Loomaomanikul oli varem üle sajapealine kari, kuid amet tuvastas väga palju puuduseid. „Loomade omanik ei võimaldanud ametil teostada loomadele vajalikke uuringuid, puudusid kõrvamärgid, loomadele ei võimaldatud vajalikku ravi, samuti oli loomade arvestus puudulik. Loomade heaolu polnud tagatud, sest puudus varjumisvõimalus, karjamaal vedelesid silokiled, mis on ohuks loomadele, kes võivad need ära süüa. Lisaks olid karjas üheskoos noorloomadega aastaringselt pullid, mis tähendas suguluspaaritust ja paaritust juba väga noorte loomadega,“ kirjeldas Oper.

Loomade omanik realiseeris suurema hulga loomi ning karja jäi neliteist isendit, nende seas kaks pulli, kes olid saavutanud suguküpsuse. „Kuna omanik ei eraldanud karjast pulle, siis tekkis taaskord oht suguluspaarituseks ja noortele emasloomadele, keda ei tohiks paaritada. Seega tuli ametil loomad võõrandada, et tagada nende heaolu,“ selgitas Oper.

Põllumajandus- ja toiduamet tänab politsei- ja piirivalveameti ametnike kohapealse korra tagamise eest.

Põllumajandus- ja toiduameti põhja regiooni peaspetsialist Tiina Kukk jagas sotsiaalmeedias ka fotot kohapealt. "Selle kauni taeva taustal tehtud fotol on näha loomake, kes elas lagunevas ja ohtlikus ehitises. Tegemist on kolmekuise vasikaga. Looma peeti lõas ehk siis ta ei saanud vabalt liikuda. Erinevalt koera ketis pidamisest on vasika lõas pidamine keelatud," kirjeldas ta. "Täiesti arusaamatuks jäi see, et ülejäänud viis vasikat said karjamaal vabalt ringi joosta, aga see loomake veetis oma elupäevi lihtsalt kinni seotuna selles kipakas varjualuses. Mis eesmärgil vasikat seal peeti, selle kohta loomapidajalt kahjuks vastust saada ei õnnestunud. Nagu nähtub ka ümber aetud ämbrist, puudus loomal joogivesi. See on lugu ühest vasikast. Aga lugu puudutab ka ülejäänud 13 looma."

Ta lisas, et samade loomapidajatega on tegeletud aastaid – antud nõu, püütud selgitada, mis on valesti, tehtud ettekirjutusi, aga mitte midagi ei soovitud ja ei tahetud arvesse võtta. "Ametnikud pidid taluma kõike: verbaalsetest ähvardustest kuni füüsiliste kokkupõrgeteni," kinnitas ta.