Kass Augusti promenaad on pühendatud Kopli tänaval elavale kassile nimega Kalamaja August, kes on Põhja-Tallinna elanike seas tuntud oma koheva punase kasuka ja sõbraliku oleku poolest. Kass Augustist on saanud Kalamaja kuulsus ning tal on isegi omanimeline Facebooki lehekülg ja Instagrami konto.  

Tallinna kaasava eelarve 2020/2021 raames Põhja-Tallinnas rahvahääletuse võitnud idee oli Kass Augusti promenaadi rajamine Kopli tänavale. Võidutöö täpsustatud ideekavandile tuginedes korraldab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus nüüd täiendava ideekorje, mis annab elanikele võimaluse loodava tänava-ala kujundamises kaasa rääkida. Ettepanekuid ja täiendusi oodatakse promenaadi liikumiskorralduse, parkimise, valgustuse, väikevormide (nt pingid ja näituseraamid), katendimaterjali ning haljastuse kohta.  

 Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul annab promenaadi ideekorje linnaelanikele taaskord võimaluse oma kodukandi kujundamisel sõna sekka öelda. “Põhjatallinlastele läheb oma elukoha ümbruses ja sellest kaugemalgi linnaruumis toimuv üha enam korda. Nii on ka Kopli trammiteega külgneva tänavalõigu muutmine mitmekülgseks promenaadiks üks suurepärane näide kogukonna koosloomest ja avaliku ruumi inimkesksemaks muutmisest. Eriti rõõmustab mind, et loodav promenaad toob veelgi tuntust ja tähelepanu meie linnaosa kuulsusele, muhedale kass Augustile, kes on omamoodi Kalamaja loomade eestkõneleja. Julgustan kõiki promenaadi kujundamises oma mõtteid ja arvamusi avaldama, et sellest saaks üks turvaline ja mõnus koosolemise koht,” rääkis Pihlap. 
 
Kass Augusti promenaad saab alguse Telliskivi Rimi kõrvalt ning kulgeb mööda tänav-parklana kasutavat ala paralleelselt Kopli tänava trammiteega Kopli poolsaare suunas Malmi tänavast Graniidi tänavani. Trammitee ja ärihoonete vaheline ala muudetakse multifunktsionaalseks õuealaks, mis on mõeldud eelkõige jalakäijatele ning kergliiklejatele. Autode liikumiskiirust planeeritakse promenaadi kõrval piirata 20 kilomeetrini tunnis.  

 Kavandatava promenaadi jaoks muudetakse sõidutee ühesuunaliseks ja kitsendatakse parkimisala. Eristuvate katenditega kergliiklejate ala ja autoteed hakkab visiooni järgi eraldama meetrilaiune haljastatud riba, millele paigutatakse galerii, istepingid, prügikastid, kiiged, rattaparklad, joogikraan, välimüügiletid ning muidugi piirkonnas elava legendaarse Kass Augusti betoonkuju.  

 Ettepanekuid Kass Augusti promenaadi täiendavaks kujundamiseks oodatakse linlastelt interaktiivse rakenduse Maptionnaire kaudu alates tänasest kuni 24. veebruarini 2022

 Kass Augusti promenaadi ideekavandi autorid on Ülle Maiste, Ivika Holm ja Meelis Luukas. Täpsemat infot Kass Augusti promenaadi kohta leiab promenaadi Facebooki lehelt

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid