Eestis on öösihikud keelatud, kuigi aeg-ajalt on jahimehed teinud ettepanekuid, et neid lubataks. Hetkel Eestis kehtiva relvaseaduse § 20 ütleb, et “Öösihik on puudulikus valguses sihtimiseks ettenähtud seade, millel on kujutise muundur või elektrooniline võimendus. Öösihik on tsiviilkäibes keelatud.” Keelatud on ka öösihikute toomine üle piiri Eestisse või nende tellimine. 

Öösihik sai populaarseks sõjas, võimaldades puudulikes valgustingimustes valgust võimendades inimesi efektiivsemalt tappa. Termosihikut saab aga kasutada ka päevasel ajal, mil infrapunakiirguse andurite maatriks aitab soojust eritavat inimest või looma tema ümbrusest eristada. Sellega kaotavad loomad oma võimaluse maastikul varjuda.

Jahimehi huvitab öösihiku kasutamine just seetõttu, et siis pole loomadel võimalust end varjata ja nõnda kahandab öösihik veelgi loomade šansse ellu jääda. Kuigi jahimeeste sõnul vähendab öösihik möödalaske, siis jääb ometi vastamata küsimus, miks üldse on vaja ööpäevaringselt tapmas käia?

On oluline, et Eestis jäetaks loomadele mingigi võimalus jahimeestega kohtumine üle elada ning et erinevalt Lätist öösihikuid jms lisaseadmeid relvadele ei legaliseeritaks. Euroopa Liit reguleerib öösihikute importi, eksporti ja kasutamist, sest need on double usage - neid on võimalik kasutada nii loomade kui ka inimeste tapmiseks (sh sõjategevuseks). Kuigi osad Euroopa riigid lubavad oma seadustes öösihikute kasutamist teatud tingimustel või ei reguleeri seda üldse, on enamikes Euroopa Liidu riikides sellised seadmed tsiviilkäibes ebaseaduslikud. 

Kui teie naabruses öösel paugutatakse ja kahtlustate ebaseaduslike lisaseadmetega jahipidamist, tasub võimalikust keskkonnarikkumisest teada anda riigiinfo telefonil 1247. Kui olete teadlik öösihikute tellimisest või üle piiri Eestisse toomisest, saab nõu küsida MTA-st tolliinfo@emta.ee Kuna Euroopa Liidus piirikontrolli enam ei ole, võib oletada, et nn salakütid ostavad ja kasutavad öösihikuid juba praegu. Eesti karistusseadustiku § 420 kohaselt “Tulirelva helisummuti, laser- või öösihiku ebaseadusliku käitlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.”

Trend kasutada loomade tapmiseks seni tsiviilkäibes keelatud lisaseadmeid tekitab aga tõsise küsimuse: kas inimesed on loomadele sõja kuulutanud? Kas loomadel pole õigust elada? Paraku jäävad just nemad uute tapmisvahendite seadustamisel kaotajaks pooleks.