Tihti jõuab meieni inimene, kes on ostnud endale kaks närilist ning usaldanud poemüüjat soo määramisel, kuid läheb nii nagu ikka: üks loomadest poegib ootamatult. Oleme mitmeid taolisi situatsioone lahendanud oma MTÜ-ga ning nagu võib arvata, on ka teised loomapäästega seotud mittetulundusühingud selliseid hädalisi aidanud.

Sellistes olukordades on oluline mõista, et ka loomaomanik on ohver ja ta tuleb abi küsima, pidades prioriteediks oma lemmikute heaolu. Muidugi võib soovitada neile looma steriliseerimist või kastreerimist, kuid see ei ei pruugi kõigile finantsiliselt võimalik olla, sest näriliste operatsioonid on kallimad kui näiteks kassi kastreerimine. Samuti on emaslooma steriliseerimine invasiivsem ja keerulisem operatsioon, kui seda näiteks võrrelda isasloomade kastreerimisega.

Meie esimene nõuanne oleks loomad üksteisest eraldada ja võimalusel panna nad eraldi puuridesse. Kui sellist võimalust ka pole, siis saab alati küsida abi MTÜ-de kes ka tihti pakuvad puuride rentimist või näiteks ühe looma enda hoole alla võtmist. Samuti oleme me rohkem kui valmis aitama sugu määrata, kui on ilmnenud kahtlused.

Meie MTÜ missioon on hoolida abitusse olukorda sattunud väikeloomadest ja lindudest. Me oleme valmis organiseerima neile transpordi, veterinaarabi ning aitame leida ka uue kodu. Samuti pakume neile hoiukodu kuni abivajaja taastub kas vigastustest või haigustest ning seejärel otsime neile uued, turvalised kodud.

Üks põnevamaid lugusid meie MTÜ-s juhtus 2020. aasta suvel, kui meie hoole alla jõudis ruumipuuduse põhjusel emane rott koos oma nelja pojaga. Loomale peale vaadates oli kohe võimalik aru saada, et ta on uuesti tiine ja võib iga kell poegima hakata - nii ka läks. Küsides eelmiselt omanikult rottide mineviku kohta selgus, et neli emast poega elasid läbisegi koos oma ema ja isaga. Sellel hetkel ei olnud meil enam kahtlustki, et kõik viis emast rotti tiined on.

Kui kõik noored emad oma tittedega maha olid saanud, siis oli viiest rotist ühtäkki 50 saanud. Kuna rottide tiinus kestab keskmiselt 21-23 päeva, siis on nende sigimine väga kiire ja kerge protsess. See kõik oleks olnud ennetatav, kuid kahjuks oli tegu informatsiooni ja kogemuse puudumisega.

Hiljutistest seiklustest meenub veel eelmise aasta november, kus meile loovutati ühe päevaga neli merisiga ja üheksa deegut. Juhuse läbi oli tegu samas külas ja samas kortermajas elavate täiesti erinevate inimestega. Põhjused miks loomi meile pakuti oli erinevad, aga need olid isiklikud. Merisigadest keegi tiinuse ohuga ei olnud, aga deegude kohta öeldi, et potentsiaalselt on vastassoost loomad koos elanud, sest omanik ei osanud neil sugu määrata.

Ise loomi kontrollima hakates tuli neiude seast välja üks kena poisiklutt. Teisest pesakonnast, kus pidid olema kõik emased, selgus siiski, et ühest kenast Katist sai hoiukodus ootamatult Paavo. Kokkuvõtteks tuli meile kolm isast deegupoissi ja kuus emast deeguneiut. Praeguse seisuga on meile kokku juurde tulnud neilt 16 poega, aga ametlik tähtaeg kukub alles märtsis. Peale seda saab valmis olevaid deegusid loovutama hakata, aga noortel emadel ja väikestel poegadel läheb natuke kauem, et nad oleksid valmis iseseisvaks eluks.

Kui peaks juhtuma, et loomad on omavahel teadmatult siginud ja ootamatult poeginud, siis peab isaslooma kindlasti eraldama ülejäänud perest. Ei ole vahet, mis liigist närilisega on tegu, aga eriti peaks ette vaatama just rottidega, kes on suutelised peale poegimist kohe jälle tiineks jääma.

Ka tšintšiljad on suutelised uuesti tiineks jääma juba mõned nädalad pärast poegimist. Kui inimesel endal puuduvad kogemus, teadmised ja aeg loomadega tegeleda. võib võtta ühendust ükskõik millise loomapääste mittetulundusühinguga, sest üheksal juhul kümnest saavad nad abivajajat mingil moel aidata, või siis see üks juhus kümnest - inimese suunata edasi asutuse poole kes neid aidata saab.

Väga paljud MTÜ-d teevad omavahel koostööd ja suhtlevad üsna tihti, seda kõike parema struktureerituse nimel, et aidata hätta sattunud loomi ja nende omanikke. Igasuguse kahtluse või informatsiooni puuduse korral on kõige targem samm nõu ja abi küsida kelleltki kes on selle teemaga kogenenum ja oskab sind juhendada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid