225 kilo kaaluv ja Hank The Tankiks kutsutav loom on sisse murdnud vähemalt 38-sse majapidamisse. Politseile on tema kohta tehtud enam kui 100 avaldust. Õnneks on mõmmik koduloomad seni puutumata jätnud.

USA Rahvusparkide Assotsiatsiooni hinnangul kannatab karu hüperfaagia all: see tähendab, et ta ei suuda oma isusid kontrollida ning käitub seetõttu ebaadekvaatselt. Teadlaste sõnul võib see olla põhjustatud kliimakriisist: tavapärast toitu on karule väheks jäänud, seetõttu otsib ta seda ebaharilikest kohtadest.

Karul on ebatavaliselt palju jõudu, mistõttu on ta purustanud nii uksi kui aknaid. Inimeste ees ta hirmu ei tunne.

Allikas: eldebate.com