"Ühes Järvamaa alevis elab üks mees, kes ei soovi enda hoovile kurgesid ja mida aasta edasi, seda karmimad meetmed ta käsile võtab. Olgugi et kured on juba kümme aastat igal kevadel tagasi tulnud ja hoolega oma pesa sättinud. Kõik sealsed elanikud on neid alati tagasi oodanud ja kaasa elanud, aga vot see üks mees mitte."

Ühing teatab, et eelmisel aastal paigaldas mees pesa ümber teravad ogad, aga ohtusid trotsides õppisid kured neist osavalt mööda manööverdama ja said hakkama vägagi eduka pesitsusega. Tervelt neli tugevat poega lendasid sealt suureks saades oma elu peale ilma ühegi õnnetuseta.

Sel aastal võttis härra kätte ja ehitas pesale peale plekist kolmnurkse katuse. Kured näevad oma pesa selle all, proovivad katusele ükshaaval uusi oksi peale laduda, kuid edutult.

Paraku on nii, et ükski seadus seda ei keela. Enne 15. aprilli võib eravaldusel asuva kurepesa eemaldamiseks loa saada väga hõlpsasti, ilma pikemalt arutamata. Seni, kuni mune pesas pole, on see lubatud.

Ühing lisab, et peagi vahetatakse Eestis välja kõik kolmnurksed elektripostid, mida kured senini suurepärasteks pesakohtadeks on pidanud. Seda selle tõttu, et kurg uuendab oma pesa igal aastal uue materjaliga ning pesa muutub üha raskemaks. Lõpuks, kui materjali on juba liiga palju, muutub pesa raskeks ning laguneb, lõhub see omakorda ära elektriliini ning see on väga ohtlik.

Tavalisele elektripostile aga pesa ehitada ei saa ja see, kui inimene oma aeda kurepesa soovib, on siit edasi tema enda teha, sest asendust linnule pakkuma jällegi seadustest tulenevalt ei pea. Kui selleks on soovi, peab käima raha välja omast taskust ning on võimalik lasta paigaldada alus, et kurgedele pesaehituseks soodne koht tekitada.

Suur osa võimalusi, et Eestis toimuks edukaid pesitsusi, kõrvaldatakse ning seega jäävad õhku mitmed küsimused, mille vabatahtlikud sõnastavad nii: "Kas isegi kolmas kaitsekategooria tiitel ei ole piisav, et linde kaitsta? Mille nimel me üldse kurgesid päästame, taasvabastame ja üles kasvatame? Neil ei ole ju enam meie juures hea!"