Euroopa Liidus hävitatakse gaasitades või purustades igal aastal hinnanguliselt 330 miljonit kukktibu ja 40 miljonit emaspardipoega. Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller ütles, et Eestis foie gras tööstust pole, kuid PRIA-l pole praegu registris ülevaadet munatööstuses tapetavate kukktibude arvust.

“Pole oluline, kas tegu on vabalt peetavate kanade või puurikanadega, munatööstuses on kukk-tibud nii-öelda kõrvaljääde, millest tuleb vabaneda väga kiirelt pärast nende koorumist. Euroopa Liidus tohib hukata kuni ühepäevaseid tibusid. Üle maailma hukatakse munatööstuses aastas hinnanguliselt 7 miljardit kukktibu,” lisas ta.

Avalikule kirjale alla kirjutanud organisatsioonid leiavad, et praegu on hea võimalus saavutada tibude hävitamise asendamine alternatiivse meetodiga, kus tibude sugu määratakse kindlaks juba enne nende koorumist (ovosexing methods). Kaks liikmesriiki, Prantsusmaa ja Saksamaa on juba keelustanud tibude tapmise, sest on olemas meetod määrata tibude sugu ja teha vahet isaste ja emaste tibude vahel juba inkubatsiooniperioodi alguses.

Avatud kirja eesmärk on saavutada eelseisvate loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamise raames nii tibude kui ka pardipoegade tapmise keelu kehtestamine. Kirjale kirjutasid alla L214 Ethique Animaux, Obranci Zvirat, Eurogroup for Animals, Compassion in World Farming, Gaia, Voice of the Voiceless, Freedom and Respect for Every Earthling, Green REV, International Organization for Animal Protection, Animal Equality, Hellenic Animal Welfare Federation, Humane Society International Europe, Animal Society, Nevidimi Životnii, Kaži glast na bez glaznite, Tierschutz Austria, Loomus MTÜ, Verein gegen Tierfabriken, Four Paws, Animal Friends Croatia, Una Terra Alapitvany.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid