Talus võib kohtuda nii lihaveiste, karpkalade, mesilaste kui täiesti elusate vähkidega. Peremehe Jaanus Tõnissoni sõnul on traditsiooniline vähipüük unarusse jäänud, kuid Soodevahel saab vähke oma peo pealgi hoida.

Seevastu kogub populaarsust mesilaste pidamine ning seda ka noorema rahva hulgas.