Kas lastele on vaja õpetada häid kombeid? Enamik vanemaid vastab sellele küsimusele küllap jaatavalt. Mõned võivad küll nina krimpsutada, et osa neist kommetest ja viisakusreeglitest on natuke ajast ja arust. Seda, et viisakas olek aitab ladusamalt suhelda ja annab märki sellest, et kaaslasest peetakse lugu, möönavad vast kõik.

Viisakate kommete all peetakse silmas oskust teiste inimestega – ka võhivõõrastega – neid arvestavalt käituda. Ometi tuleks selle viisakuse sildi all õpetada lastele ka lemmikloomadega käitumist, loomaharidust üldse. Põhjuseid selleks võib loetlema jäädagi, eriti palju lihtne on neid üles lugeda just koertega seoses.