1. Sinu kodukindlustus lemmiku tekitatud kahjusid ei hüvita

Tavapärasest kodukindlustuslepingust lemmikloomade tekitatud kahju korral paraku abi ei ole. kodukindlustus ei hüvita õnnetusi, mille on põhjustanud koduloomad. Aga see kehtib ka näiteks lindude, näriliste ja ka putukate kohta.

2. Lemmiklooma omanikul lasub vastutus ka kodust väljas

Ka lemmikloomad võivad olla ettearvamatud ning seda just võõras keskkonnas. Juhul, kui kodukindlustuse poliisil on märgitud vastutuskindlustuse laiendus, siis on kindlustusest kasu ka koeruste korral. Loomaomaniku vastutuse alla kuuluvad näiteks olukorrad, mil koer hammustab kellegi teise lemmiklooma või pääseb aiast pakku ning ründab möödasõitnud ratturit, mistõttu vajab ohver ka arstiabi.

Vahel võib ette tulla koeruseid ka oma koduseinte vahel – näiteks otsustab koer ribadeks närida sulle külla tulnud sõbranna kvaliteetsed ja hinnalised jalanõud. Õnneks on ka siis kasu vastutuskindlustusest.

3. Koera tekitatud kahjud Sinu autol

Töölt naastes võib juhtuda, et koer tuleb rõõmsalt Sind juba enne autost väljumist tervitama. Kehv on lugu aga siis, kui ka küüned on juhtumisi jäänud lõikamata. Esikäppadele tõusnud lemmik võib jätta autole korralikud kriimud, mille paranduskulud on juba märkimisväärsed. Sellisel juhul üksnes liikluskindlustus abiks ei ole ning kasu on kaskost.

Kindlustusest on abi ka siis, kui sinu auto pargib näiteks tänaval ja kahju tekitajat ei õnnestu tuvastada - näiteks võib autot kahjustada ka võõras mööduv koer.