Emiseid peetakse Euroopa Liidus puurisüsteemides, mis piiravad tugevalt nende liikumis- ja käitumisvabadust. Kasutusel olevates puurisüsteemides ei ole emistel piisavalt ruumi enda ümber pööramiseks ega loomuomaselt käitumiseks.

Enamik Euroopa Liidus ja Eestis elavatest emistest on sunnitud ligi poole oma elust veetma kitsastes puurides, mis takistavad igasugust liikumisvõimalust välja arvatud lamamist või seismist. Emiseid on lubatud pidada seemendamispuurides järjest 28 päeva ning poegimispuurides järjestikku 6 nädalat. Emise ühe eluaasta jooksul teeb see kokku ligi kuus kuud puuris olemist.

Puuris olles ei saa emised loomuomaselt käituda. Neil puudub võimalus loomuomaselt toituda, ümbrust uudistada ning liigile sobival moel poegade eest hoolitseda, rõhutab EFSA. Ühtlasi lisab EFSA, et emised peavad taluma nälga, kuumastressi ning vigastusi.

Euroopa Toiduohutusamet järeldab, et puurisüsteemidest tulenevaid kannatusi ei saa leevendada muul moel kui loomade puuridest eemaldamisega, soovitades emiseid üksikpuuride asemel pidada rühmades.

Ühtlasi soovitab EFSA, et põrsaste imetamisperioodil tuleks emiseid pidada avaramates üksiksulgudes praeguste kitsaste puuride asemel. „Avaram sulg, kus emis saab end ümber pöörata, pakub rohkem käitumisvabadusi võrreldes puuriga, kus ta on metallvõredega fikseeritud,“ rõhutab EFSA värske raport.

„Kahjuks on ka Eesti tööstusfarmides julm emiste puurispidamine igapäevane praktika. On aeg lõpetada sigade julm kohtlemine, sest hästitoimivad alternatiivid emisepuuridele on olemas. Kogume allkirju, et Eesti inimesed saaksid otsustajatele selgelt oma seisukohta näidata: sigade elutingimused peavad paranema,“ sõnas Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Merit Valge.

Euroopa Komisjon plaanib ettepanekuga põllumajandusloomade puurispidamise keelustamiseks välja tulla järgmise aasta keskpaigaks. Eestis puudutab ettepanek peamiselt emiseid ja puuris peetavaid munakanu.

Pane allkiri Nähtamatute Loomade petitsioonile, et toetada sigade elutingimuste paranemist Eestis: https://sigaonsabaga.nahtamatudloomad.ee/