Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna nõuniku Maarja Kristiani sõnul olid loomaomanikud väga teadlikud vaktsineerimise olulisusest. „Kagu-Eesti vaktsineerimiste põhjal võib öelda, et paljud inimesed tulid oma lemmikuga kohale juba mitmendat korda ning väljendasid heameelt, et nende lemmikloom sai kaitsva süsti,“ kirjeldas Kristian.

„Sellel aastal on PTA algatusel kokku vaktsineeritud 1941 lemmikut koostöös kohalike omavalitsuste, volitatud ja kaasatud loomaarstide ning loomakliinikutega. Amet tänab kõiki, kes on andnud panuse lemmikloomade marutaudivastaseks vaktsineerimiseks,“ väljendas Kristian tänulikkust.

Augusti lõpu kampaania käigus vakstineeriti:

Valgamaal: 134 looma, 56 kassi ja 78 koera.

Põlvamaal: 159 looma, 70 kassi ja 89 koera.

Võrumaal: 391 looma, 151 kassi ja 240 koera.

Pärnumaal: 230 looma, 90 kassi ja 140 koera

Tartumaal: 50 looma, 24 kassi ja 26 koera.

Kampaanias osalenud väikeloomakliinikutes vaktsineeriti kokku 86 lemmiklooma.

Marutaud ohustab nii lemmikloomi kui ka inimest ning haigustunnuste ilmnemisel lõpeb haigus looma või inimese surmaga. Lemmikloomade marutaudivastane vaktsineerimine on loomapidaja kohustus ja vajalik, et kaitsta lemmikloomi ja selle läbi ka inimest marutaudi nakatumise eest. Inimesed nakatuvad valdavalt läbi vahetu kokkupuute lemmikloomadega, eelkõige koerahammustuse tulemusel.