Kuna Harku järve ümbruses haritavat maad ega tootmist pole ning taimekaitsevahendite kontrolli käigus ei tuvastatud ka ümberkaudsetest aiandusettevõtetest kokkupuudet fiproniiliga, välistab PTA nimetatud toimeaine sattumise loodusesse taimekaitsetööde tegemise tagajärjel.

„Taimekaitsevahendites ei ole fiproniili toimeainena kasutada lubatud, küll aga sisaldavad seda toimeainet mõned vabamüügis olevad sipelgatõrjevahendid,“ selgitab PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Riina Pärtel.

„Ei saa välistada võimalust, et mesilased puutusid fiproniiliga kokku sipelgatõrjevahendi mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel,“ kommenteerib Pärtel, lisades, et putukatõrje- ja taimekaitsevahendite nõuetekohane kasutamine mesilasi ohtu ei sea.

Juhtumitega seotud info on edastatud Keskkonnaametile seoses võimaliku keskkonnareostusega ning Terviseametile biotsiidide impordi ja hulgimüügiga seonduvates küsimustes.

Soovitused tarbijatele:

- sipelgatõrjevahendit valides arvesta, et fiproniili sisaldavad tooted võivad kahjustada mesilaste elu ja tervist;

- enne iga kemikaali, sh sipelgatõrjevahendi kasutamist, tutvu infolehega ja kasuta vahendit ainult infolehes kirjas juhiste järgi ja äärmisel vajadusel.