Eesti varjupaikades ja loomakaitse organisatsioonide hoole all ootavad hetkel kodu üle 3500 looma. Rohkem kui pooled neist on kassid. „Varjupaigast lemmiku võtmine on äärmiselt üllas tegu, kuna nii saab üks õnnetu hing, kellel võib-olla ei ole elus hästi läinud, uue võimaluse. Ei tasu unustada, et ükski loom ei ole varjupaika või loomakaitse organisatsiooni hoole alla sattumises ise süüdi,“ kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Elis Järvsoo.

Ürituse „Mäleta-mind-neljapäev“ idee on alguse saanud USA-st ja sellega on liitunud mitmed organisatsioonid üle maailma, ka Eesti loomakaitse selts. ELS kutsub näitama valgust neile imelistele päästetud lemmikutele, kes täidavad meie südamed ja elud rõõmuga.

Selleks kutsub selts üles loomasõpru jagama päästetud või teise ringi lemmikloomade lugusid sotsiaalmeedias. Kampaania eesmärk on erinevate adopteerimislugude ja nende kogemuste kaudu julgustada inimesi lemmikut võtma just varjupaigast või mõnest loomi abistavast organisatsioonist. Ka ainult ühe inimese mõtlemist muutes võib päästa kodutu looma elu.

Paratamatus on see, et nende õnnelike uue kodu leidnud loomade kõrval on ka neid, kes jõudsid varjupaika või loomakaitse organisatsiooni juurde liiga hilja. Neile ei olnud enam võimalik anda teist võimalust.

Põhjuseid, miks kõigi hüljatud loomade lõpp ei ole alati õnnelik, on mitu: mõni lemmik hukkub juba tänaval või metsas, mõni loom satub päästjate kätte haigena või seisus, kus teda ei ole enam võimalik aidata. Nende imeliste loomade mälestuseks saavad kõik rääkida neile südamesse läinud looma loo ja süüdata virtuaalse küünla.

Kui soovid „Mäleta-mind-neljapäevast“ osa võtta, siis mine külasta kampaania kodulehte ja vaata, kuidas saad oma lemmiklooma lugu jagada ja meie hulgast lahkunud kodutuid loomi mälestada: https://loomakaitse.ee/maletamindneljapaev. Kõigi küünla süütajate vahel loositakse välja kingitus ELS-i poolt. Näitame valgust ja mälestame!