Avaldame loomakaitsjate ja veterinaaride pöördumise, millele on Loomapäästegrupi poolt alla kirjutanud koordinaator Tiina Kukk.

Loomapäästegrupp MTÜ palub algatada järelevalvemenetluse Tartu Koduta Loomade Varjupaigas (edaspidi nimetatuna varjupaik) 16.09.2022 toimunud Setomaalt Treski külast päästetud 13 koera tapmise osas.

1.Kes võttis vastu otsuse ja kelle korraldusel loomad hukati?
2.Miks hukati paari tunni jooksul varjupaika jõudmisest 21-st loomast 13?
3.Mis oli loomade hukkamise seaduslik alus? Ehk kelle loal loomad hukati? Palun sellekohane dokument.
4.Kes loomaarstidest hukkamise läbi viis?
5.Missugused olid meditsiinilised näidustused loomade hukkamiseks? Palun esitada nn ravikaart ja fotod iga hukatud looma kohta.
5.Palun esitada Tartu Koduta Loomade Varjupaiga nn juhend või sisekord, mis kirjeldab seda, kuidas ja mille alusel loomad eutaneeritakse ja missugune on dokumentatsioon, mida sellistel puhkudel tuleb vormistada.

Loomapääsetgrupi 3 vabatahtlikku osalesid eelpoolnimetatud loomapäästeoperatsioonil algusest lõpuni. Neil on olemas pildimaterjal ja videod, mis lähevad vastuollu varjupaiga poolt antud kommentaaridega. Loomad ei olnud agressiivsed ja ühegi looma meditsiiniline näidustus ei vajanud kohest eutaneerimist. Soovime olla kursis kogu järelevalvemenetluse käiguga, sest tegemist on väga suure avaliku huviga.

Loomapäästegrupp pakkus varjupaigale abi loomade paigutamisel, kui varjupaik ei oleks loomadega ise hakkama saanud. Abi pakkumine toimus enne eutaneerimist ja varjupaik lihtsalt ignoreeris seda.
Loomapäästegrupp MTÜ aitab igati kaasa nii ütluste kui ka pildi ja videomaterjaliga.