Oktoobri lõpus võtsid Euroopa Parlament ja Nõukogu vastu digitaalteenuste seaduse, mille eesmärk on võidelda ebaseadusliku veebikaubandusega. Seaduses märgitakse ära ka illegaalne lemmikloomakaubandus, mis tähendab, et seadusest võib saada tööriist ebaseadusliku loomakaubandusega võitlemisel.

Eksootiliste loomadega kaubitsejate ning millerdajate jaoks on sotsiaalmeedia võrgustikud ja veebikaubamajad põhilisteks klientide püüdmise platvormideks. Loomade heaolu jääb enamasti rahaahnuse varju ning müüdavaid loomi peetakse ja transporditakse sageli loomale nii füüsilisi kui vaimseid kannatusi põhjustavates tingimustes. Lisaks kannavad müüdavad loomad sageli haigusi või parasiite, mis võivad seada ohtu ka ostja või tema varasemate koduloomade tervise. Kuna seni pole veebilehe pidajal olnud kohustust müüdavat kaupa jälgida, on must äri saanud vohada.

Kuigi loomadega kauplemist käsitlevad punktid on pigem suunised, annavad need selgelt mõista, et seadus laieneb ka loomadega kauplemisele ning Euroopa Parlamendi eesmärk on loomade heaolu kaitsta. Seaduse põhjendustes käsitletakse elusate loomadega kauplemist ning kohustatakse suuri veebiplatvorme analüüsima ebaseadusliku kaubanduse, mh lemmikloomakaubandusega, seotud riske.

Veebiplatvormid on edaspidi kohustatud müüjate esitatud infot täpsemalt kontrollima ning maandama ebaseadusliku kaubandusega seotud riske. Tegelikkuses võiks see tähendada, et veebis saab tulevikus müüa vaid kiibitud looma ning müüja peab olema looma registreeritud omanik või tunnustatud kennel.