Hiljuti võtsite vastu auhinna Eesti tänavuse kõige loomasõbralikuma teo - Kihnu hulkurkasside steriliseerimise ja kastreerimise eest. Kõige loomavaenulikum tegu - Setomaa koertekolooniast päästetud loomade hukkamine - teenis sotsiaalmeedias ära üsna üksmeelse hukkamõistu. Teie asusite selle teo sooritanud Tartu varjupaika kaitsma. Selgitage palun, miks?

Jah. Mulle tundus, et kolleegidele tehti ülekohut.