Zoofiilia ei ole tõesti hetkel Eestis keelatud. Keelatud on looma vigastamine, talle valu ja välditavate füüsiliste ja vaimsete kannatuste põhjustamine. Samas kõik zoofiilsed teod ei tekita loomale tingimata selgelt tuvastatavaid vigastusi, nii et juba selle põhjal võib need praeguse seadusandluse põhjal seaduslikeks lugeda.

Samuti on väga raske ja teatud juhtudel ka võimatu mõõta loomade vaimsete kannatuste määra, mis ei tähenda, et neid ei eksisteeriks. Penetratiivne seksuaalakt väikese emase loomaga, mis võib tekitada talle rebendeid ja marrastusi, on vähem levinud kui sarnane akt suure loomaga (näiteks lehm või hobune) või looma seksuaalse loomuga tegudeks väljaõpetamine.

Seega suurem osa zoofiilsed tegusid ei käi praeguse loomakaitseseaduse alla, sest loomale füüsiliste vigastuste tekitamist alati ei toimu ja vaimseid kannatusi on raske mõõta.

Loom ei saa anda seksuaalaktiks või muuks suguliseks läbikäimiseks teadlikku nõusolekut. Loomade esmane ja instinktiivne põhjus igasuguseks suguliseks läbikäimiseks on järglaste saamine ja inimestega seda ei toimu.

Isegi kui loom õpetada välja inimesega seksuaalseid tegevusi tegema ja ta seda vabatahtlikult teeb, siis ei saa unustada, et tihti on sellele eelnenud meelitamisviisid nagu maiustused ja kiitmine ning pikk väljaõpetamise periood.

Loomi saab panna väga paljusid erinevaid asju tegema ja asjasse süvenemata võib jääda mulje, et nad teevad seda hea meelega. Näiteks ka tsirkuses võivad lõvid hüpata läbi põlevate rõngaste või koerad teha erinevaid trikke, aga nad ei oleks hakanud seda omal algatusel tegema.

Tihtipeale arvatakse ka, et siin selliste asjadega ei tegeleta, ent tegelikult on zoofiilia levinum, kui me arvame. Uuringud näitavad, et seda esineb palju – erinevate uuringute järgi on zoofiilsed kalduvused 2–8% inimestest, kellest kõik muidugi ei tee oma fantaasiaid teoks.

Praegusel ajal jõuavad meediasse üksikud juhtumid, nt Tori Tallide hobuse juhtum, ent näiteks maailma suurimas zoofiilide foorumis on mitmeid eestlastest kasutajaid, kes aktiivselt ka oma tegevusest kirjutavad.

Rahvaalgatuse „Keelustame Eestis zoofiilia“ allkirjastajad nõuavad eelkõige, et loomakaitseseaduses lisataks lubamatute tegude hulka ka loomade seksuaalne väärkohtlemine. Lisaks sellele tuleks määrata karistusseadustikus karistused loomaga suguühtesse astumise või muul viisil sugulise iseloomuga teo korda saatmise eest, sh määrata lisakaristusena kindlasti ka loomade pidamise ja loomadega töötamise keeld.

Täiendavalt nõuavad allkirjastajad, et karistus määrataks ka loomaporno teadliku jälgimise, sellise teose omandamise, hoidmise, valmistamise, näitamise ja teisele isikule üleandmise eest.