Aasta tagasi tungis Margus Ruus läbi rõduukse oma naistuttava korterisse ja lubas selle põlema panna. Julmuri viha oli nii suur, et kättemaksuks tõmbas ta laste lemmiklindudel pead otsast ja viskas need põrandale vedelema.

Lugu on oma lahenduse leidnud ja Margus Ruus peab järgmised neli aastat trellide taga veetma. Tegemist on paraku liitkaristusega endiste pattude eest ja lindude tapmine oli nii tühine, et seda otsuses isegi ei mainitud.

Süüdistuse kohaselt tungis Ruus omavoliliselt korteri valdaja tahte vastaselt 27.12.2021 kella 4–5 vahelisel ajal rõduukse lõhkumise teel sisse Läänemaal Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus asuvasse üürikorterisse. Omavolilise sissetungiga tekitati kannatanule varaline kahju kogusummas 600 eurot, millest 500 eurot on seotud rõduukse ja 100 eurot kardinapuu lõhkumisega.

Kohtus nõudis prokurör Margus Ruusi süüdi tunnistamist KarS 266 lg 2 p 1 järgi ja tema karistamist vangistusega 3 kuud. KarS § 65 lg 2 ja § 64 alusel suurendada aga 3 kuu pikkust vangistust 20.09.2021 Pärnu maakohtu otsusega nr 1-21-5124 mõistetud karistuse ära kandmata osa 3 aasta 11 kuu 28 päeva vangistuse võrra ning liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis mõista 4 aastat, 2 kuud ja 28 päeva vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda 12. augustit 2022.

„Loomasõbrad hõiskavad, aga pole ju põhjust. KarS 266 käsitleb valdaja tahte vastaselt võõrasse hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseaduslikku tungimist ja selle eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Selles on veel sätteid, mis muudavad teatud juhtudel karistuse karmimaks. Karistusseadustiku § 264 käsitleb looma julma kohtlemist, aga nagu isegi lugeda saite, siis nii „tühine asi“ nagu papagoidel peade otsast rebimine ei pälvinud isegi prokuröri ega kohtu tähelepanu,“ nentis Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner.

Ta lisas: „Kokkuvõtvalt ja üldistavalt võib öelda, et meie õigusruumis valitsevad arusaamad 2022. aastal loomadele-lindudele reaalset kaitset ega turvatunnet taas ei toonud ning võite rahulikult teiste liikidega käituda just nii, nagu heaks arvate. Millepärast on meie karistusseadustikus absoluutselt mõttetu § 264? Sellele ilmselt ei oskaks vastata ka kõige targem jurist mitte!“

Allikas: Loomaveeb.ee