Munatööstuses rakendatakse nelja erinevat kanade pidamise viisi:

  • puurikanad

  • õrrekanad

  • vabalt peetavad kanad

  • mahekanad

Puurikanade elu on nendest pidamisviisidest kõige julmem. See, et me neid kanu suvel maal ei kohta, ei tähenda aga, et ka nemad ei vääriks elamisväärset elu.

Seega, kui Sina pead oma munad ostma supermarketist, siis siin on Sulle 7 põhjust, miks puurikanade munade asemel valida just vabapidamissüsteemidest pärinevate kanade munad:

1. Vabalt peetavad ja mahekanad saavad õues siblida, kraapida, toitu otsida, liivavanne võtta, nautida värsket õhku ja päikest. Puurikanadel ei avane seda võimalust mitte kunagi - nad veedavad oma elu kitsas traapuuris umbes A4-suurusel alal, kus nad on teiste õnnetute lindudega tihedalt kokku surutud.

2. Kanad on väga sotsiaalsed linnud, kes suhtlevad omavahel erinevate häälitsuste abil ning moodustavad sõprussuhteid. Puuri stressirikkas keskkonnas nad seda teha ei saa, vaid peavad hoopis teiste kanadega ruumi, toidu ja joogi pärast võitlema. Konkurents on suur ning sellest tulenevalt on lindude vahelised suhted pingelised - esineb üksteise nokkimist, sulgede kaotust, luumurde, isegi surma ja kannibalismi.

3. Vabapidamissüsteemide kanad on tervemad. Puurides on pidamistihedus väga kõrge, haigused ja parasiidid levivad kiiresti. Kanadel puudub võimalus end ka parasiitide eest kaitsta, sest ei saa võtta enda puhastamiseks liivavanne.

4.Vabalt liikuvate lindude vahel saavad tekkida keerukad karjahierarhiad, mis on kanadele väga omased. Puuris elavad kanad ei saa oma loomuomaseid vajadusi rahuldada - neil on seal liiga suur stress, liiga vähe ruumi ja mitte mingeid tegevusvõimalusi peale ellu jäämise ja munemise.

5.Mahekanadel on võimalus liigiomaselt käituda: peale pesal munemise, õrrel istumise ja pinnasel kraapimise saavad nad võtta liivavanne, et oma nahka ja sulgi puhastada. Puurikanadel pole ei pesa, õrsi, pinnast, mida kraapida ega võimalust liivavanniks.

6. Kanad on toredad ja intelligentsed linnud, kes tunnevad emotsioone ja stressi samamoodi nagu meie. Kanad näevad isegi värve paremini kui inimesed ning neil on 300-kraadine ehk panoraamnägemine, lisaks tunnevad nad nägupidi ära kuni 100 liigikaaslast ning ka oma pereliikmed. Sellised huvitavad ja targad linnud on kanad!

7.Valides poes vabapidamisel kanade munad liigume koos selle poole, et kanade puurispidamine Eestis saaks täielikult lõppeda. Mida rohkem ostetakse vabapidamise mune, seda soodsamaks need lähevad ning see annab munatootjatele signaali, et tootmist on vaja muuta.

Oma ostudega saame mõjutada sadade tuhandete intelligentsete lindude heaolu ning olla osa targast ja kaasaegsest ühiskonnast.

Munade kategooriad