Tallinna Halduskohus rahuldas MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuse keskkonnaameti 29.07.2022 korralduse nr 1-3/22/384 õigusvastasuse tuvastamise nõudes.

Kõnealuse korraldusega andis keskkonnaamet välja load 90 karu küttimiseks. MTÜ Eesti Suurkiskjad leidis, et keskkonnaamet ei talitanud õiguspäraselt ning esitas vastava kaebuse Tallinna Halduskohtule.

Mõne päeva eest tegi Tallinna Halduskohus teatavaks otsuse ja rahuldas kaebuse, millest johtub, et keskkonnaameti korraldus ei olnud õiguspärane.

Vaidlusalused 90 karu on tänaseks kütitud. Kohtu tehtud otsus karude kasuks on oluline, et sääraseid ebaseaduslikke korraldusi rohkem välja ei antaks.

„Kuigi neid 90 karu ei too miski tagasi, on kohtuotsus oluline kohaliku pretsedendina, et tulevikus taolisi õigusvastaseid korraldusi enam välja ei antaks,“ sõnas MTÜ Eesti Suurkiskjad eestvedaja Eleri Lopp.

Halduskohtu väljastatud otsus peaks suunama keskkonnaametit nii karude kui ka teiste suurkiskjatega seoses andma välja korraldusi, mis lähtuvad teadusest ja seadustest. Antud probleemile on juhtinud tähelepanu ka Tartu ülikooli teadlased: seire puudused

Lopp kommenteerib: Aastaid on Eestis eiratud EL elupaiga direktiivi. Karude ning teistegi suurkiskjate küttimisel on tuginetud peamiselt paljasõnalistele väidetele ning toimitud sisuliselt õigusvastaselt. Oluline on täiendada suurkiskjate seiret tänapäevaste meetoditega ja teostada vajalikud alusuuringud, mida siiani aga Eestis tehtud ei ole.“

Lopp paneb ka mesinikele südamele, et mesitarusid tuleks elektrikarjustega kaitsta. Mesinikud võiksid ka teadvustada, et täna põhjendatakse karujahti peaasjalikult just tarude rüüstamise tõttu.

Lopp lisab: Olen ka ise mesinik ning karudega kokku puutunud. Juba esimesel mesindusaastal külastas mesilat metsaott. Panin tarudele elektrikarjuse ja rohkem ta ei käinud. Elektrikarjuse paigaldamine on lihtne ja soodne lahendus. Riik jagab selleks ka toetusi.

„Kui meie, mesinikud, ei ümbritse oma mesitarusid elektrikarjustega või muul viisil ei kaitse oma kallist vara, õpivad karud halvad kombed käppa, mida on juba raskem välja juurida,“ tõdes Lopp.