Miks sobib toidujäätmete kompostimiseks kõige paremini kinnine komposter?

Toidujäätmed, mis on visatud lahtisesse kasti või auna, meelitavad ligi kutsumata külalisi. Seepärast on lahtises kompostihunnikus sobilik kompostida üksnes aia- ja haljastujäätmeid.

Lihtsasti kättesaadavad toidujäätmed meelitavad asulatesse ka metsloomad. Inimese lähedusse tükkivad metsloomad tekitavad aga meelehärmi. Igal aastal saame teateid inimese juuresolekuga harjunud rebastest, kährikutest ja teistest metsaelanikest. Kõige rohkem ollakse mures laste turvalisuse pärast.

𝐌𝐞𝐭𝐬𝐥𝐨𝐨𝐦𝐚𝐝𝐞𝐠𝐚 𝐥𝐞𝐯𝐢𝐯𝐚𝐝 𝐤𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢𝐢𝐝𝐢𝐝 𝐣𝐚 𝐡𝐚𝐢𝐠𝐮𝐬𝐞𝐝, 𝐦𝐢𝐬 𝐯õ𝐢𝐯𝐚𝐝 𝐨𝐡𝐮𝐬𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐢𝐢 𝐢𝐧𝐢𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐢 𝐤𝐨𝐝𝐮𝐥𝐨𝐨𝐦𝐢.

Metsaelanikule on kõige parem talle loomuomase elu elamine, seejuures ta peaks inimesest eemale hoidma. Lihtsalt kättesaadav toit vähendab pikemas plaanis metslooma hakkamasaamist. Seepärast on oluline piirata ligipääsu toidujäätmetele ning seda on lihtne teha kinnise kompostri abil.

Kinnise kompostri saab kõige kiiremini soetada poest, aga saab ka ise ehitada – vooderda komposter metallvõrguga, et närilised eemal hoida ning ehita peale kaas, et linnud ligi ei pääseks.

Toidujäätmeid võib soovi korral kompostida ise kohapeal, kuid seda tuleb teha kooskõlas valla heakorra reeglitega. Uuri tingimuste kohta omavalitsusest!