Seksuaalselt kasutatakse ära sisuliselt kõiki loomi. Kõige levinumad, keda seksuaalselt ära kasutatakse, on koerad, neile järgnevad hobused ja põllumajandusloomad nagu veised, kitsed ja sead. Vähesemal määral kasutatakse roomajaid, metsloomi, kasse, linde ja muid loomi. Üldiselt elab ohvrist loom koos ärakasutajaga.

Loomus toob välja ka mõned faktid rahvusvahelistest uuringutest:

-2014. aastal Kanadas Québec Trois-Rivières Ülikoolis tehtud uuringu järgi fantaseeris seksist loomadega 3% naisi ja 2.2% mehi

-Aastal 2011 tehti Brasiilias 18-80 maapiirkonnas elavate meeste seas uuring, milles tuli välja, et neist tervelt 35% oli olnud seksuaalses kontaktis loomaga. Sama uuringu järgi 29.8% tegelesid sellega grupiviisiliselt ja 70.2% üksi. 62% seksisid mitmete loomadega, 38% kasutasid ainult üht ja sama looma. 14% olid seksinud loomaga ainult ühe korra

-Aastal 2019 USA süüdimõistetud zoofiilide karistuste põhjal tehtud uuringust järeldub, et 31.6% neist on vägistanud lapsi või teisi täiskasvanuid ja 52.9% on saanud eelnevalt karistuse kas kriminaal- või väärteokorras

-Loomade jaoks võib inimestepoolne seksuaalne tegevus olla väga ohtlik. Aastal 2001 uurisid Edinburghi ülikooli teadlased vigastatud lemmikloomi, kelle puhul oli kahtlus, et nende vigastused ei olnud juhuslikud. 6% juhtudel 448st oli tegu seksuaalset laadi vigastusega, millest osad olid isegi surmavad. Väga tavaline oli sisemine verejooks. Teadlased tõdesid samas, et loomade puhul on vaimseid kannatusi väga keeruline tuvastada ja mõõta

Kui Sa ei ole veel andnud oma allkirja loomade seksuaalse ära kasutamise vastu, siis tee seda siin.