„Eesti loomakasvatuses saab palju teha, et loomade heaolu parandada. Mida rohkem oleks kõrge heaoluga väiketootmisi, seda rohkem oleks ka tarbijatel võimalust eelistada tooteid, kus loomad on saanud liikuda, tegeleda liigiomaste tegevustega ning mitte olla terve elu liikumisvõimaluseta kitsasse traatpuuri surutud,“ kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. „Eesti loomakasvatus on aga paraku eriti intensiivne ning valdav osa toodangust tulebki just tööstusfarmidest. Annetuskampaaniaga kogume ressurssi, et aidata neid ruumikitsikuses virelevaid loomi ning ellu viia suur kampaania, mis toob probleemile tähelepanu ning liigutab lähemale parema loomakasvatussüsteemi levikule,“ lisas Mering.

Annetuskampaaniale pani esimese päevaga õla alla sadakond inimest. Annetuskampaaniaga kogutud ressursside toel viib Nähtamatud Loomad suve lõpus läbi üleriigilise teavituskampaania, mis toob päevavalgele tööstusfarmides loomadega toimuva. Läbi välireklaamide, digiekraanide, veebibännerite, sisuturundusartiklite ning sponsoreeritud sotsiaalmeediareklaamide räägitakse tarbijatele, miks tasub eelistada pigem kõrgema loomade heaoluga farmide toodangut ning vähendada liigset lihatarbimist.

Annetuskampaania koduleht - https://www.aitan.nahtamatudloomad.ee/