-Leping näitab kellele loom kuulub. See võib olla vajalik, kui tulevikus on vaja tõestada, et tegu on teie loomaga - elukaaslasest lahku mineku, looma varguse või kadumise tõttu.


-Leping kaitseb looma soetajat. Kui peale looma koju toomist selgub peagi, et loom on haige ( ja loovutaja oli sellest teadlik või kui lubati tõutunnistus saata uuele omanikule 6 kuu jooksul, kuid seda ei tehta jne.


-Leping kaitseb ka looma ja annab võimaluse loovutajal looma vajadusel aidata. Loovutajal on võimalik lepingusse lisada mõistlikkuse piirides tingimusi looma kasvatamise, temaga seotud protseduuride kui ka muude kokkulepete kohta. Juhul kui neid ei täideta, siis on loovutajal nt õigus loom tagasi võtta.

Lepingu näidise leiad siit