„Õnneks olen ise koeraomanik, tean kuidas koertega käituda, samuti oli mul autos oma koera jalutusrihm,“ ütles ametnik. Teadmiseks koera omanikule, et loomake leiti Nõmmelt, Hirve 3 kinnistu juurest ja toimetati Paljassaare loomade varjupaika.

Nõmmelt leitud koer

Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjale tuleb loomapidajal välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine. Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.