Paljassaare loomade varjupaik tuvastas koera omaniku ning tagastas koera. Mupo Nõmme piirkonna peainspektor võttis, aga ühendust koera omanikuga ja selgitas talle, et lisaks sellele, et lahtine koer linnatänavatel võib kujutada erinevaid ohtusid, ei ole ka koeral endal linnaliikluses üksinda ohutu. Oht auto alla jääda on reaalne ja tagajärjed võivad olla kurvad.

Omanik tõdes, et ei ole mõelnudki, et kui koer lahti on, siis võib see kujutada ohtu ka koerale endale. Ta oli õnnelik, et koer seekord turvaliselt koju jõudis ja lubas edaspidi tema heaolu hoolsamini tagada.

Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Krislin Pärdi sõnul lõppes seekordne koeralugu küll õnnelikult, aga kahjuks saab mupo iganädalaselt teateid selle kohta, et mõni lahtiselt liikuv kass on auto alla jäänud ja hukkunud. On olnud ka teateid, kus lahtiselt liikuv kass on murdnud orava või lahti pääsenud koer põhjustanud avarii. „Siit ka tungiv soovitus: hoia oma lemmikul silm peal, sest loomaomanik on see, kes vastutab oma looma ohutuse eest!“

Ta lisas, et kasside kätte saamine ja omaniku tuvastamine on keerulisem ja tihti puudub ametnikul täielikult võimalus sellise kuskil märgatud kassi, kes vabalt ringi liigub, omaniku tuvastamiseks. „Meil on Paljassaare Loomade varjupaigaga kokkulepe, et kui mõni lahtiselt hulkuv koer või kass nende juurde satub ja nad omaniku tuvastavad, siis teavitavad nad sellest ka mupot. Sellise info saamisel võtame kindlasti looma omanikuga ühendust ja selgitame Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja ning omaniku vastutust. Siinkohal ei ole tähtsust, kas tegemist on koera või kassiga, kes omapäi liigub,“ rõhutas ta.

Viimane teavitus lahtisest kassidest (pesakonnast) saabus mupole eile, aga kuna tegemist oli Maardu linnaga, siis paluti info õigele adressaadile ehk kohalikule omavalitsusele tegelemiseks edastada.

Ühtlasi meenutab mupo, et kui lahtiselt ehk rihmastamata koer tekitab liiklusavarii, siis tuleb koera omanikul maksta kinni selle käigus tekkinud kahjud. Selline juhtum on neil kunagi menetleda olnud. Veelgi halvem variant - kui järsu pidurdamise pärast mõni kaasreisija peaks viga saama, siis tuleb maksta kinni ravi, mis teinekord võib vägagi pikale venida ja kulukaks osutuda.