Nähtamatute loomade sellesuvine kampaania keskendub tööstusfarmide julmuste paljastamisele.

„Tööstusfarmid on Eestis valdav loomakasvatusviis. Meie loomafarmid põhinevad intensiivkasvatusel ning suur osa farmihoonetest Nõukogude ajast kasutusel, mil valitsesid hoopis teised normid ja suhtumine loomadesse. Loomade pidamistingimused tööstusfarmides ei suuda tagada neile piisavalt liikumisruumi või võimalusi tegeleda heaoluks vajalike tegevustega – fookus on kulude kokkuhoid ja võimalikult odava liha, piima või muu loomse tootmine. Seepärast peame paljude teiste riikide eeskujul vähendama tööstusliku loomakasvatuse osakaalu ning suurendama kõrge loomade heaoluga väikefarmide hulka, mis oleks parem nii toodete kvaliteedi ja tervislikkuse jaoks, väiksema keskkonnajalajäljega ning ei põhjustaks loomadele kannatusi,“ põhjendab MTÜ.

Selleks, et täheldada ka Eestis muutust parema loomakasvatuse poole, tuleb näha palju vaeva. Tarbijad hoolivad ja ei toeta loomade halba kohtlemist, küll aga on vaja, et seadusandlus ning tööstusfarmid neid kuulaks ja muudatused ellu viiksid.

Kampaania esimese laine ning üleriigilise sõnumileviku läbiviimiseks vajavad loomakaitsjad 7000 eurot, mis oleks ühtlasi MTÜ-le sünnipäevakingituse eest. Kingitust saab teha siin