„Sageli näevad inimesed akvaariumi kalu pigem ruumi sisustusena kui loomana, kes vajab liigiomaseid tingimusi ja hoolt. Seetõttu jäävad märkamata kalade vajadused,“ on selts mures.

Loomakaitsjad tuletavad meelde, et lemmiklooma pidamise nõuetes on märgitud, et akvaariumikaladel peab olema võimalik varjuda. Varjumine tuleb tagada vetikatega või siis koobaste või millegi muuga. Kahjuks sageli kalade puhul seda ei teata või sellega ei arvestata. Lisaks on loomakaitseseaduses ka punkt, et loomale tuleb tagada loomuomased tingimused. Kahjuks, aga juhtub, et inimesed ei tea mida nende poolt koju toodud loom vajab.

Seesuguste kaebustega pöörduvad inimesed loomakaitse seltsi poole. „Esimese sammuna püüame võimalusel omanikule seletada, mida loom tegelikult vajaks ning tuvastada kas omanik on valmis neid tingimusi ka parandama. Kui seda ei tehta või selleks ei olda valmis (tegemist ei ole ka omanikuga, kellel puuduvad võimalused), siis pöördume Põllumajandus- ja Toiduameti poole,“ selgitas selts.

Loomade valest kohtlemises võib teatada ka ELSi infoliinile: 526 7117, e-mailile info@loomakaitse.ee või kirjutada neile sotsiaalmeedias.