Erinevalt looduses parvedena elavatest tiivulistest puudub lemmikutena peetavatel lindudel sageli isegi võimalus puurist väljuda ning selline neile mitteomane keskkond muudab nad kurvameelseteks. Isolatsioonis lindudel võivad tekkida käitumishäired, depressioon või tung puurikaaslasi rünnata.

Bostoni, Massachusettsi ja Glasgow ülikoolide teadlased avastasid, et linnud, kellele võimaldati videokõnede kaudu liigikaaslastega suhelda, võtsid selle võimaluse rõõmuga vastu. Neli teadlast moodustasid 18-st papagoist Facebooki grupi, kus linnud said tahvelarvuti kaudu üksteisega suhelda. Intelligentsete olevustena taipasid papagoid kohe, mida neil teha tuleb.

Papagoidel lasti üksteisele viie minuti jooksul helistada kaks korda päevas.- Kõnede vältel tegelesid linnud tavapäraste asjadega: otsisid süüa, häälitsesid, lendasid - seda kõike lihtsalt sotsiaalsemas vormis. Samas ei pööranud nad suhtluspartneritelt kordagi pilku. Teadlastel tuli tõdeda, et mida sagedamini papagoid videokõnesid pidasid, seda suurem oli nende soov seda edaspidigi teha.

Kõnede tulemusena muutusid linnud ka rahulikumaks ja usaldavamaks, mistõttu teadlased leidsid, et lindude-loomade vahelistel videokõnedel on rohkem mõtet, kui inimesed arvama kalduvad.

Allikas: La Vanguardia