Alates 1. juulist lõpetab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) Ukraina põgenike lemmikloomadele lihtsustatud liikumise nõuete rakendamise. Selleks, et Ukrainast siseneda Eestisse oma lemmikloomaga (koera, kassi või valgetuhkuruga), peab loom olema märgistatud mikrokiibiga, vaktsineeritud marutaudi vastu ja loomal peab olema määratud tunnustatud laboratooriumis marutaudi antikehade tiiter. Samuti peab loomal olema Ukraina pädeva asutuse poolt väljastatud veterinaarsertifikaat.

Seoses sõjaolukorraga Ukrainas on Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid erandkorras lihtsustanud sõjapõgenikega kaasas olevate lemmikloomade Ukrainast EL-i sisenemise nõudeid. Arvesse võttes Euroopa Komisjoni soovitusi, lihtsustas ka Eesti alates 24.02.2022 Ukraina sõjapõgenikega kaasasolevate lemmikloomade sisenemise nõudeid. Eriolukord oli kehtestatud selleks, et sõjapõgenikud saaksid kiiresti läbida piirikontrolli ning turvalisse kohta jõudes järgida oma lemmiku tervist ning vajadusel teha olulised protseduurid, nagu kiipimine, vaktsineerimine ning looma karantiniseerimine.

„Toetudes Ukraina sõjapõgenike lemmikloomade liikumise statistikale, on näha, et sõjapõgenikega kaasasolevate lemmikloomade arv on langenud ning Eestisse on viimasel poolel aastal jõudnud üksikud Ukraina päritolu lemmikloomad,“ sõnab PTA loomatervise ja heaolu peaspetsialist Darja Trohhatšova.

„Kuna Ukrainas on marutaud ulatuslikult levinud nii metsloomade kui koduloomade hulgas, seondub Ukraina loomade sissetoomisega endiselt marutaudi Eestisse ja laiemalt EL-i sissetoomise risk,“ jätkab Trohhatšova. „Mida kauem loomade lihtsustatud liikumise erandit rakendatakse, seda suurem on võimaliku viiruse sissetoomise tõenäosus,“ lisab ta. Viimast kinnitab hiljutine juhtum Slovakkia piiril, kus Ukraina päritolu hulkuval koeral tuvastati marutaud.

Selleks, et Ukrainast siseneda Eestisse oma lemmikloomaga (koera, kassi või valgetuhkuruga), peab loom olema märgistatud mikrokiibiga, vaktsineeritud marutaudi vastu ja loomal peab olema määratud tunnustatud laboratooriumis marutaudi antikehade tiiter. Samuti peab loomal olema Ukraina pädeva asutuse poolt väljastatud veterinaarsertifikaat. Reisijaga kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse on lubatud kõikide rahvusvaheliseks liikumiseks avatud piiripunktide kaudu ning seal kontrollib loomi Maksu- ja Tolliamet. PTA eraldi teavitamine ei ole enam vajalik.

Põllumajandus- ja Toiduamet on endiselt valmis operatiivselt reageerima juhtumitele, kus piiri on ületamas sõjapõgenik mittenõuetekohase lemmikloomaga, st põhjendatud juhtudel looma isoleerima ja teostama vajalikud toimingud.