Hoolivate inimestena saame aru, et kanadel ei ole puurides hea elada. Jaanuaris läbiviidud Kantar Emori avaliku arvamuse küsitluse tulemused näitavad, et 77% Eesti elanikest ei toeta munakanade kitsastes puurides pidamist.
Oleme Eesti ühiskonnas jõudnud punkti, kus mõistame, et kõikide elusolendite elukvaliteet on oluline.

Levinud on arusaam, et poes teadlikku ja vastutustundlikku valikut langetades saame valida vaid soodsa ja väga tööstuslikult toodetud või kalli mahetoote vahel.
Tegelikult saab kanamune ostes valida neljast erinevast pidamisviisist pärinevate munade seast ning mis veel rõõmustavam – puurikanade ja õrrekanade munade keskmise hinna vahe on suurte jaekettide e-poodide võrdluse põhjal vaid 13 senti.

Munade hinnad

Hinnavõrdlus viidi läbi 15.06.2023 Rimi, Prisma, Selveri, Coopi ja Barbora e-poodide valiku põhjal. Võrreldi 10 munaga pakendite hindu.

Hinnad erinevate pidamisviiside lõikes on ühtlustunud. Näiteks Prismas on õrrekanade ja puurikanade munade keskmiste hindade vahe täna vaid 1 sent.
Tekib küsimus – miks peaks veel üldse julmal viisil toodetud puurikanade mune ostma?

Käesoleval aastal Euroopa Komisjoni poolt tellitud teadusliku uuringu tulemused munakanade pidamistingimuste kohta ütlevad otse ja keerutamata – munakanade puurides pidamisel ei ole võimalik nende heaolu tagada ning puurispidamine peab lõppema.

Puurides ei saa kanad käituda loomuomaselt. Nad ei näe mitte kunagi päikesevalgust ega saa kitsastes tingimustes isegi oma tiibu sirutada.

Munakanade puurides pidamine on nii julm, et paljudes Euroopa riikides on see seadusega keelatud. Eestis on pooled jaeketid ning sadakond teist toidusektori ettevõtet teinud põhimõttelise otsuse loobuda julmal viisil toodetud puurikanade munadest toodete valmistamisel ja tarneahelates.

Mida see loomasõbralik valik tarbija jaoks tähendab?

Kui puurikanade munade ja õrrekanade munade 10 munaga pakkide keskmiste hindade vahe on vaid 13 senti ja pere tarbib nädalas umbes 1 paki mune, maksab kanade parem elu selle pere jaoks umbes 52 senti kuus.

Mida see kanade jaoks tähendab?

Õrrekanadel on puurikanadega võrreldes oluliselt paremad elutingimused. Nad saavad hoonesiseselt vabalt liikuda ning kasutada erinevaid tasapindu. Nagu pidamisviisi nimigi ütleb, saavad õrrekanad kasutada hoone põrandalt piisavalt kõrgel asuvaid õrsi. Õrsi kasutavad kanad puhkamiseks. Ei ole vähem tähtis, et kanade paiknemine õrtel väljendab lindude positisooni karjahierarhias. Kanad on äärmiselt arenenud sotsiaalsete oskustega tundevõimelised linnud, kes teevad koostööd, õpivad üksteiselt ning loovad keerukaid karjasuhteid. Õrrekanad saavad allapanus kraapida, siblida ning enda puhastamiseks olulisi liivavanne võtta.
Kogu see loomulik käitumine jääb puurikanade jaoks vaid kättesaamatuks unistuseks.

Aita kanu, valides poes kõrgema heaoluga kanade munad

Poes aitab loomasõbraliku valiku langetamisel munadele trükitud koodi esimese numbri jälgimine. Niinimetatud munakoodi esimene number tähistab kanade pidamisviisi.

Abiks on seegi, et kõrgema heaoluga kanade munade pakenditel toovad tootjad tavaliselt välja, et tegemist on õrrekanade, vabalt peetud kanade või mahekanade munadega.
Kui munade päritolu osas tekib kahtlus, tasub kindlasti karp avada ning kontrollida, ega munal asetsev kood alga numbriga 3, mis tähistab julmal viisil peetud puurikanade mune.
Kõrgema heaoluga õrrekanade, vabalt peetavate kanade ja mahekanade munade eelistamine on üks lihtsamaid asju, mida on võimalik loomade heaolu parandamiseks igapäevaselt teha.
Nii anname oma väärtustest märku ka jaekettidele, kes vastavalt meie valikutele oma sortimenti koostavad. Ja mis kõige tähtsam, nii loome muutust mida näha soovime – farmiloomad peavad saama elada tingimustes, kus nad saavad käituda loomuomaselt ja nende heaolu peab olema tagatud.

Munakoodid