Scooteri kasuks juba pea 50-aastat peetud võistluse käigus rääkisid tema tagakäpad, mis kaarduvad põlvist tagurpidi, mõned harvad karvad, mis ta pead katavad, ning väga pikk, suust välja rippuv keel.

Võistluse korraldajad toonitavad siiski, et konkursi eesmärgiks pole koeri halvustada, vaid tuua esile nende eripärasid ja rõhutada, et igaüks on armastust väärt.