Euroopa Komisjon alustab viivitamatult tegevuskava koostamist loomkatsete järkjärguliseks lõpetamiseks Euroopas, kuid keeldub kaitsmast ja järgimast kosmeetikatoodete loomkatsete keeldu oma viimases vastuses Euroopa kodanikualgatusele „Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa“ ehk „Save Cruelty Free Cosmetics“, mis kogus üle 1,2 miljoni valideeritud allkirja. Kodanikualgatust esindab Eestis loomade eestkoste organisatsioon Loomus ning oma allkirja algatusele andis 4361 Eesti kodanikku.

„Täiendavalt loomkatsete ebaeetilisusele on nende tulemused eksitavad ning enamikel juhtudel isegi mitte inimestele rakendatavad,“ lisab Loomuse juhatuse liige Sirli Spelman. „Sealjuures kannatab Euroopa Liidus loomkatsetes üle kümne miljoni looma aastas. Euroopa inimesed on rääkinud - 1,2 miljonit valideeritud allkirja on jõuline sõnum otsustajatele, et loomkatsed peavad jääma minevikku.“

Kodanikualgatus nõuab loomkatsete keelu tugevdamist kosmeetikatoodetel, ELi kemikaalimääruse muutmist nii, et oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kaitse kemikaalide käsitlemisel lisamata uusi loomkatseid käsitlevaid nõudeid, ning teaduse moderniseerimist, et järk järgult loomkatsed kogu ELis lõpetada.

Vastuses kodanikualgatusele on märgitud, et

  • kemikaalide puhul, mida ei kasutata ainult kosmeetikas, on loomkatsed lubatud selleks, et täita kemikaale käsitlevaid õigusakte,

  • ainult kosmeetikatoodetes kasutatavate kemikaalide registreerijatel võib olla vaja nõuete täitmiseks teha loomkatseid hinnata riske töötajatele ja keskkonnale.

Eelnev tähendab, et loomkatseid võib jätkuvalt EL-is teha, seal hulgas kosmeetikatoodetel, vaatamata sellele, et kosmeetikatoodete ja nende koostisosade loomkatsed on ELis alates 2009. aastast keelatud.

Komisjon lubab suurendada koostööd ELi liikmesriikidega ja jätkata loomkatsete alternatiivide uurimise toetamist märkimisväärse rahastamisega. Lisaks lubab komisjon:

  • töötada välja tegevuskava, et lõpetada kõik nõutavad loomkatsed tööstuskemikaalide, pestitsiidide, biotsiidide ning inim- ja veterinaarravimite jaoks;

  • uurida ekspertide teaduskomitee loomist, et anda nõu loomadega mitteseotud lähenemisviiside väljatöötamise ja kasutuselevõtu kohta;

  • teha ettepanek Euroopa teadusruumi meetme kohta, et koordineerida riiklikku poliitikat, et asendada loomade kasutamine laborites ning kiirendada loomadega mitteseotud meetodite väljatöötamist ja rakendamist;

  • korraldada ekspertidega üks või mitu seminari, et määrata kindlaks tulevased prioriteetsed uurimisvaldkonnad, et kiirendada üleminekut loomavabale teadusele.